Trichomoniasis

โรคพยาธิในช่องคลอด ภัยเงียบสำหรับผู้หญิงที่พึงระวัง

โรคพยาธิในช่องคลอด ภัยเงียบสำหรับผู้หญิงที่พึงระวัง

By teamsti

เมื่อพูดถึงการระวังสุขภาพของช่องคลอด และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โรคพยาธิในช่องคลอดมักถือเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาหลังการคลอดและในการตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้อย่างมาก ในบทความนี้ เราจะสำรวจถึงภัยที่อาจเกิดขึ้นจากโรคพยาธิในช่องคลอด และความสัมพันธ์ระหว่างโรคนี้กับการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงวิธีการป้องกัน และการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงที่พึงระวังสุขภาพของตนเอง โรคพยาธิในช่องคลอด โรคพยาธิในช่องคลอด  (Trichomoniasis หรือเรียกสั้นๆ ว่า Trich) คือ การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัว ทริโคโมแนส วาจินาลิส (Trichomonas vaginalis)  ที่บริเวณอวัยวะเพศ โดยเชื้อจะเข้าไปอาศัยอยู่ในช่องคลอด (Vagina) …

Read more