safesex

Safe Sex

Safe Sex?

By STD Ka

Safe sex หรือภาษาไทยคือ “การมีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัย” เป็นคำที่ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในช่วง ค.ศ. 1980 เพื่อต่อต้านการแพร่เชื้อ HIV ในช่วงนั้น ความหมายของคำว่า Safe sex อาจตีความไปได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น เพศสัมพันธ์ที่ปลอดการติดเชื้อโรค เพศสัมพันธ์ที่มีการป้องกัน หรือ ปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ก็ได้ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะเกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์คุมกำเนิด เช่น ถุงยางอนามัยเป็นหลัก ในทุก ๆ ครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ …

Read more