PEP

ยกระดับ การตรวจเอชไอวี ด้วยการร่วมมือระหว่างสองแพลตฟอร์ม

By teamsti

ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 มูลนิธิเพื่อรักและมูลนิธิแอ็พคอม สององค์กรชั้นนำด้านแพลตฟอร์มจองตรวจเอชไอวี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เพื่อ ยกระดับ การเข้าถึงบริการสุขภาพและข้อมูลด้านสุขภาพสำหรับชุมชน LGBTQI+ และกลุ่มประชากรสำคัญอื่นๆ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล

Read more
ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาเป๊ป (PEP)

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาเป๊ป (PEP) เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพสูงสุด

ยาเป๊ป (PEP ย่อมาจาก post-exposure prophylaxis)  คือ ยาต้านไวรัสฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่เพิ่งสัมผัสเชื้อ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ สำหรับผู้ไม่ติดเชื้อที่บังเอิญหรือมีความจำเป็น หรือไม่ตั้งใจแต่ไปสัมผัสเชื้อเอชไอวี มาแล้ว โดยต้องกินยาต้านให้เร็วที่สุดหลังสัมผัสเชื้อ เพราะการติดเชื้อเอชไอวีจะเกิดอยู่เฉพาะที่ในตอนแรก โดยการติดเชื้อทั่วร่างกายจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-3 วันหลังการสัมผัส ซึ่งต้องกินยาเป็นเวลา 28 วัน ทำให้มีโอกาสที่เชื้อจะไม่กระจายสู่ร่างกายได้

Read more
ยาต้านไวรัส (ARV) ที่ใช้ในการรักษาเอชไอวี

ยาต้านไวรัส(ARV)ที่ใช้ในการรักษาเอชไอวี

เอชไอวี คือ เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเอดส์ (AIDS) ซึ่งผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่จำเป็นต้องป่วยเป็นโรคเอดส์เสมอไป หากมีการติดเชื้อเอชไอวีแล้วนั้นเชื้อจะอยู่ในร่างกายผู้ติดเชื้อตลอดไป  ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาการติดเชื้อเอชไอวีให้หายขาดได้ แต่มียาต้านไวรัสเอชไอวี ซึ่งถ้าผู้ติดเชื้อเอชไอวีกินยาได้เร็ว กินยาอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ สามารถทำให้ผู้ติดเชื้อมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อเอชไอวีนี้ไปยังผู้อื่นได้ด้วย ยาต้านไวรัสเอชไอวีคืออะไร ยาต้านไวรัสเอชไอวีเป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งหรือต้านการแบ่งตัวของเชื้อเอชไอวี ช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T-cell มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อได้สูงสุดถึง 99% หากมีการใช้อย่างถูกวิธี Exposure prophylaxis เป็นยาที่ทานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV เท่านั้น ...

Read more

ยา PrEP และ PEP แตกต่างกันอย่างไร?

ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบัน ทำให้ยาต้านไวรัสของโรค HIV ได้มีการพัฒนาขึ้นไปมากแล้ว นอกจากกลุ่มยาที่มีไว้รักษาโดยการต้านเชื้อ ก็ยังมียาที่ทำงานด้วยจุดประสงค์อื่น คือการป้องกันเชื้อ HIV ออกมาให้คนทั่วไปได้รับไปทาน ซึ่งยาเหล่านี้ถือเป็นทางเลือกให้กับผู้ไม่มีเชื้อ HIV ในการป้องกันโรคหลังมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ HIV ได้ซึ่งยาเหล่านี้มีชื่อว่ายา PrEP และ PEP ซึ่งถูกคิดค้นเพื่อให้ทานในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไป ดังนี้ PrEP (เพร็พ) PrEP หรือ Pre-exposure prophylaxis ...

Read more

ใครบ้างที่ควรได้รับยา PEP ??

ยา PEP มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันคนที่ไม่มีเชื้อ HIV เกิดมีการติดเชื้อขึ้น ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ซึ่งช่องทางการติดเชื้อ HIV ก็อาจมีได้จากหลายทาง เช่น การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน/ใช้ซ้ำ หรืออุบัติเหตุเข็มตำ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ทั้งหมด หากมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ก็สามารถเข้าปรึกษาแพทย์เพื่อ รับยา PEP ไปทานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องรับยาไปทานให้ทันภายใน 72 ชั่วโมง ...

Read more

ยาเพร็พ(PrEP)กับยาเป๊ป(PEP) ต่างกันยังไง ?

ยาเพร็พ(PrEP) คือ ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกัน “ก่อน” การสัมผัสเชื้อเอชไอวี เพียงทานวันละ 1 เม็ด อย่างต่อเนื่องการทานยาเพร็พ (PrEP) ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความปลอดภัย หากมีการทานยาอย่างถูกวิธีและได้รับการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอ แนะนำให้ผู้ทาน เพร็พ (PrEP) ใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วย เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการป้องกัน HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ยาเป๊ป(PEP) คือ ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกรณีฉุกเฉิน และขอเน้นย้ำว่าต้องต้องทานให้เร็วที่สุดหลังสัมผัสความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวี โดยจะ ต้องเริ่มรับประทานภายใน ...

Read more