oralsex

ออรัลเซ็กส์ ความสุขที่มาพร้อมกับความเสี่ยงติดโรคร้าย

ออรัลเซ็กส์ ความสุขที่มาพร้อมกับความเสี่ยงติดโรคร้าย

By STD Ka

ออรัลเซ็กส์ ถือเป็นวิธีการมีเพศสัมพันธ์ อย่างหนึ่งที่ทำให้คู่รักรู้สึกเพลิดเพลิน หากทั้งสองฝ่ายยินยอมพร้อมใจ แต่ในบางครั้งการทำออรัลเซ็กส์อาจนำมาซึ่งโรคร้ายต่าง ๆ ได้ เช่น โรคติดเชื้อเอชพีวี ซิฟิลิส หรือแม้กระทั่งโรคเอดส์ ดังนั้น ก่อนจะทำออรัล เซ็กส์ ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค และการทำออรัล เซ็กส์อย่างปลอดภัย ออรัลเซ็กส์ (Oral Sex) คืออะไร ? การใช้ช่องปาก ริมฝีปาก หรือลิ้น …

Read more