หนองใน

หนองในเทียม ขณะตั้งครรภ์

หนองในเทียม ขณะตั้งครรภ์

By STD Ka

หนองในเทียม เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย (Chlamydia Trachomatis) สามารถรักษาได้ สามารถติดต่อกันได้จากการมีเพศสัมพันธ์ทางอวัยวะเพศ ทางปาก หรือทางทวารหนัก นอกจากนี้ยังสามารถส่งผ่านจากแม่ไปยังทารก ในขณะตั้งครรภ์ได้อีกด้วย หนองในเทียม คืออะไร ? หนองในเทียม คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีลักษณะอาการคล้ายกับหนองในแท้ แต่จะแตกต่างตรงที่หนองในเทียมเกิดจากเชื้อไวรัส เชื้อรา หรือเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ ซึ่งเชื้อส่วนใหญ่ที่พบมากในผู้ที่เป็นหนองในเทียม ได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย Chlamydia trachomatis อาการหนองในเทียมเป็นอย่างไร ? อาการของหนองในเทียมส่วนใหญ่ …

Read more
โรคหนองใน

โรคหนองใน

โรคหนองใน เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกชนิดหนึ่ง ที่ติดง่ายและแสดงอาการไว คนไข้บางรายอาจรู้สึกติด ๆ เวลาปัสสาวะได้วันรุ่งขึ้นหลังมี เพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน หรือบางรายก็มีอาการหนองออกจากท่อปัสสาวะเลย ซึ่งอาการเหล่านี้ถือเป็นอาการที่เห็นได้ชัดของ โรคหนองใน เพศชาย ส่วนเพศหญิงจะมีโอกาสแสดงอาการน้อยกว่าเพราะบางรายถึงมีอาการคนไข้ก็อาจไม่รู้ตัวและคิดว่าเป็นการตกขาวทั่วไปก็ได้ ทำให้โอกาสแพร่เชื้อสู่คู่นอนมีสูง แต่โรคนี้ถือว่าไม่เป็นโรคที่อันตรายมากนัก ถ้าเทียบกับโรคอื่น ๆ เช่น ซิฟิลิส หรือ เอชไอวี แต่จะมีอาการที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันมากทำให้ต้องรีบรักษา ถ้าปล่อยทิ้งไว้ในผู้หญิงอาจเสี่ยงต่อโรคอุ้งเชิงกรานอักเสบได้ ซึ่งจะทำให้มีอาการปวดบริเวณเอว หรืออาจส่งผลต่อบุตรที่กำลังจะคลอดได้ แต่ในเพศชายจะไม่ส่งผลใด ๆ ...

Read more

เป็นหนองใน ต้องดูแลตัวเองอย่างไร ?

หนองใน สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ หนองในแท้ และ หนองในเทียม ใครบ้างที่เสี่ยงติดโรคหนองใน ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อหนองใน คือ การสัมผัสของเหลวในร่างกายของผู้มีเชื้อหนองใน เช่น เยื่อบุช่องคลอด องคชาต ทวารหนัก ช่องปาก ดวงตา ในช่องคอ รวมถึงอาจติดได้จากมารดาสู่ทารกในระหว่างการคลอดได้ ซึ่งปัจจัยหลักๆที่ทำให้เสี่ยงการติดเชื้อโรคหนองในคือ ผู้ที่ไม่มีสวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ ผู้ที่เคยติดเชื้อหนองในหรือเคยติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆมาก่อน ผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย และผู้ที่ติดยาเสพติด ...

Read more

การวินิจฉัยโรคหนองใน

โรคหนองใน สามารถวินิจฉัยได้หลากหลายวิธี โดยส่วนใหญ่จะใช้สำลีป้ายเก็บตัวอย่างเชื้อจากบริเวณที่อาจมีการติดเชื้อเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่างนั้นใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีและไม่ทำให้รู้สึกเจ็บ อย่างไรก็ตาม การวินิจฉัยโรคหนองใน ในเพศชายและเพศหญิง อาจมีข้อแตกต่างกัน การวินิจฉัยในเพศชาย เพศชายมักใช้ การตรวจปัสสาวะ หรือเก็บตัวอย่างจากของเหลวที่ถูกขับออกมาจากปลายอวัยวะเพศ ซึ่งผู้ป่วยต้องไม่ปัสสาวะเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนหน้าการเก็บตัวอย่าง เนื่องจากการปัสสาวะจะไปล้างเชื้อแบคทีเรียโรคหนองในแท้ ส่งผลต่อความแม่นยำของการวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยในเพศหญิง แพทย์หรือพยาบาลมักจะ ใช้สำลีป้ายเก็บตัวอย่าง จากช่องคลอดหรือปากมดลูกระหว่างที่ตรวจภายใน หรือบางกรณีก็อาจมีการเก็บตัวอย่างจากบริเวณท่อปัสสาวะด้วย ทั้งนี้ผู้ป่วยจะขอเก็บตัวอย่างจากภายในช่องคลอดด้วยสำลีหรือผ้าอนามัยแบบสอดด้วยตนเองก็ได้ แต่การตรวจโรคหนองในแท้ในเพศหญิงจะไม่ตรวจโดยเก็บตัวอย่างปัสสาวะเหมือนการตรวจในเพศชาย โรคหนองในที่ติดเชื้อบริเวณอื่น ...

Read more