ระยะของซิฟิลิส

อาการในแต่ละระยะ ของโรคซิฟิลิสเป็นอย่างไร

อาการในแต่ละระยะ ของโรคซิฟิลิสเป็นอย่างไร ?

By STD Ka

“ซิฟิลิส” ถือเป็นโรคทางเพศสัมพันธ์อีกชนิดที่เกิดขึ้นจากการไม่ดูแลตนเอง ไม่ป้องกันในระหว่างมีเพศสัมพันธ์ เชื้อตัวนี้มีชื่อว่า Treponema Pallidum เข้าสู่ร่างกายผ่านรอยแผล การขีดข่วน การเสียดสีจนเกิดแผลเล็ก ๆ ซึ่งนอกจากการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันแล้ว ยังมีอีกสาเหตุจากแม่สู่ลูกด้วย โดยโรคซิฟิลิส อาการจะแบ่งออกเป็นระยะต่าง ๆ ได้ดังนี้ ระยะที่ 1 (Early/Primary Syphilis) ระยะนี้ยังไม่แสดงอาการใด ๆ ออกมาชัดเจนนัก อาจมีแผลริมแข็งเล็ก ๆ …

Read more