ย้าต้านเอชไอวี

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ PrEP

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ PrEP

By STD Ka

ยาเพร็พ ยาต้านเชื้อเอชไอวีก่อนสัมผัสเชื้อ ที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า PrEP ย่อมาจาก PreExposure Prophylaxis โดยเป็นทางเลือกใช้ป้องกันเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ที่ไม่มีเชื้อแต่มีความเสี่ยงสูง โดยต้องทานเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ใครบ้างควรทานยาเพร็พ? จริง ๆแล้ว เพร็พ ใครก็ทานได้ เพราะเหมาะสำหรับทุกคน แต่ว่าเราต้องพิจารณาก่อนว่า เรามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ และต้องตรวจเอชไอวีก่อนเริ่มทาน เพราะยานี้เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีเชื้อเท่านั้น อ่านบทความที่เกี่ยวข้องที่นี่

Read more