ป้องกันเริม

เริม (Herpes) คืออะไร?

By STD Ka

เริม (Herpes) คือ อาการติดเชื้อไวรัสเฮอร์พีส์ ซิมเพล็กซ์ (Herpes Simplex Virus) สามารถติดต่อกันระหว่างคนสู่คนได้โดยผ่านทางการสัมผัสอย่างใกล้ชิด ทางน้ำลาย น้ำเหลือง หรือผ่านทางเพศสัมพันธ์ได้ เชื้อไวรัสเริมแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ อาการของเริม อาการของเริม นั้นค่อนข้างคล้ายกัน โดยจะมีตุ่มน้ำใสบริเวณที่ติดเชื้อ ได้แก่ ปาก อวัยวะเพศ ทวารหนัก บั้นท้าย …

Read more