Safe Sex?

Safe Sex

Safe sex หรือภาษาไทยคือ “การมีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัย” เป็นคำที่ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในช่วง ค.ศ. 1980 เพื่อต่อต้านการแพร่เชื้อ HIV ในช่วงนั้น ความหมายของคำว่า Safe sex อาจตีความไปได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น เพศสัมพันธ์ที่ปลอดการติดเชื้อโรค เพศสัมพันธ์ที่มีการป้องกัน หรือ ปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ก็ได้ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะเกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์คุมกำเนิด เช่น ถุงยางอนามัยเป็นหลัก ในทุก ๆ ครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

นอกจากการใช้ถุงยางอนามัยแล้ว ก็ยังมีวิธีอื่นอีกเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของ Safe sex เช่น การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่ การขลิบเพื่อรักษาความสะอาด การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์ผ่านโทรศัพท์ การมีคู่นอน/คนรักคนเดียว หรือแม้กระทั่งวิธีตรวจหาการติดเชื้อเพื่อให้มั่นใจว่าเพศสัมพันธ์ในอนาคตจะปลอดภัย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อลดการแพร่เชื้อโรค หรือลดปัญหาอื่น ๆ ที่อาจตามมาหลังการมีเพศสัมพันธ์

Safe sex ถือเป็นคติที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคน ถ้าหากทุกคนระมัดระวังและมีความรอบคอบทุกครั้งก่อนมีเพศสัมพันธ์ ก็จะทำให้การแพร่เชื้อลดลง และสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างไม่ต้องกังวล ที่สำคัญการหมั่นตรวจ HIV เป็นประจำก็เป็นข้อควรทำสำหรับทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องที่นี่

เพร็พ (PrEP)

เพร็พ (PrEP)