ยา PrEP และ PEP แตกต่างกันอย่างไร?

ยา PrEP และ PEP แตกต่างกันอย่างไร?

ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบัน ทำให้ยาต้านไวรัสของโรค HIV ได้มีการพัฒนาขึ้นไปมากแล้ว นอกจากกลุ่มยาที่มีไว้รักษาโดยการต้านเชื้อ ก็ยังมียาที่ทำงานด้วยจุดประสงค์อื่น คือการป้องกันเชื้อ HIV ออกมาให้คนทั่วไปได้รับไปทาน ซึ่งยาเหล่านี้ถือเป็นทางเลือกให้กับผู้ไม่มีเชื้อ HIV ในการป้องกันโรคหลังมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ HIV ได้ซึ่งยาเหล่านี้มีชื่อว่ายา PrEP และ PEP ซึ่งถูกคิดค้นเพื่อให้ทานในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไป ดังนี้

PrEP (เพร็พ)

PrEP หรือ Pre-exposure prophylaxis คือ ยาต้านไวรัส HIV สำหรับคนที่วางแผนวัน-เวลาที่จะมีความเสี่ยงต่อเชื้อ HIV ได้ โดยยาสูตรนี้จะเป็นยาที่ทานล่วงหน้า ก่อน จะมีความเสี่ยง

PEP (เป๊ป)

PEP หรือ Post-exposure prophylaxis คือ ยาต้านไวรัส HIV สำหรับคนที่คิดว่าตัวเองเคยไปมีความเสี่ยงรับเชื้อ HIV มาแล้ว ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม โดยยาสูตรนี้จะเป็นเหมือน ยาต้านฉุกเฉิน ที่ต้องเริ่มกินให้เร็วที่สุดหลังจากมีความเสี่ยงมา ซึ่งปกติแล้วยานี้จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเริ่มทาน ภายใน 72 ชั่วโมง นับจากเวลาที่มีความเสี่ยงมา ถ้าหากเกินช่วงเวลา 72 ชั่วโมงแล้ว ยาจะไม่สามารถป้องกันเชื้อ HIV ได้

ข้อแตกต่างที่ชัดเจน

ข้อแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง PrEP และ PEP คือช่วงเวลาในการทานยา เพราะฉะนั้นใครที่ต้องการรับยาควรเข้าปรึกษาแพทย์และทำการตรวจเลือดก่อนรับยาไปทาน เพื่อการป้องกัน HIV อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และหากรับไปแล้วก็ควรทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายติดเชื้อ HIV และควรกลับมาตรวจเอชไอวีซ้ำตามแพทย์นัดทุกครั้งเพื่อยืนยันประสิทธิผลของตัวยา
#PEP #PrEP #HIV #ยาต้านฉุกเฉิน #ยาต้าน

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องที่นี่