ไวรัสตับอักเสบ มีกี่ชนิด ?

ไวรัสตับอักเสบ มีกี่ชนิด

ไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis) มี 5 ชนิด ประกอบด้วย ไวรัสตับอักเสบ เอ บี ซี ดี และ อี โดยไวรัสที่เป็นปัญหาสำคัญในบ้านเรา ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบีและซี เนื่องจากไวรัสทั้งสองชนิดทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง และมีมะเร็งตับตามมา เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิต

ไวรัสตับอักเสบ เอ

ไวรัสตับอักเสบ เอ เป็นไวรัสตับชนิดที่ไม่รุนแรงและสามารถพบได้บ่อย โดยมีโอกาสติดต่อจากการรับประทานอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค อาการของโรคจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึก อ่อนเพลีย มีไข้ เบื่ออาหาร อาเจียน ตัวและตาเหลือง

ไวรัสตับอักเสบ บี 

ไวรัสตับอักเสบ บี เป็นไวรัสอีกชนิดที่สามารถพบได้บ่อย แต่อาการของชนิด บี นั้นน่ากลัวกว่าชนิด เอ เพราะจะทำให้ตับอักเสบอย่างรุนแรงและมีความเสี่ยงที่จะพัฒนาไปเป็นโรคมะเร็งตับได้ โดยส่วนใหญ่ไวรัสชนิดนี้จะติดต่อกันทางเลือด สารคัดหลั่ง หรือจากแม่สู่ลูก

ไวรัสตับอักเสบ ซี

ไวรัสตับอักเสบ ซี เป็นไวรัสตับชนิดที่มีโอกาสพบได้น้อย โดยจะติดต่อกันทางเลือด น้ำเหลือง การใช้เข็มฉีดยา และการมีเพศสัมพันธ์ อาการของโรคจะทำให้ตับอักเสบอย่างเรื้อรัง และจะพัฒนากลายเป็นโรคตับแข็ง และมะเร็งตับไปในที่สุด

ไวรัสตับอักเสบ ดี

ไวรัสตับอักเสบ ดี เป็นไวรัสชนิดที่ไม่สมบูรณ์และจะเกิดเป็นโรคแทรกซ้อนที่มาพร้อมกับไวรัสตับอักเสบ บี เท่านั้น โดยอาการของโรคจะค่อนข้างรุนแรงเพราะจะทำให้ตับอักเสบเฉียบพลันจนผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้

ไวรัสตับอักเสบ อี

ไวรัสตับอักเสบ อี เป็นไวรัสชนิดที่ไม่รุนแรง และหาได้ยากในประเทศไทย โดยสาเหตุของการติดเชื้อมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่ปรุงสุกหรืออาหารดิบ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการอ่อนเพลีย และเป็นดีซ่าน

การป้องกัน ไวรัสตับอักเสบ

การป้องกัน ไวรัสตับอักเสบ

  1. ล้างมือให้สะอาด ก่อนทำสิ่งใดหลังการขับถ่าย การประกอบอาหารถูกหลักอนามัยเลือกรับประทานอาหารที่สุก น้ำดื่มที่สะอาด เป็นต้น
  2. หลีกเลี่ยงการรับ การสัมผัสเลือด น้ำเหลือง สิ่งขัดหลั่งของผู้อื่น
  3. ไม่ใช่เข็ม ของมีคม หรือของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
  4. ไม่ควรเปลี่ยนคู่นอนบ่อย
  5. ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
  6. ฉีดวัคซีนป้องกัน ไวรัสตับอักเสบ

อ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ