CD4 คืออะไร ?

CD4 คืออะไร ?

บทบาทสำคัญของ CD4 ในการสร้างสารภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรค หากเปรียบร่างกายของเราเหมือนประเทศ ระบบภูมิคุ้มกันจะทำหน้าที่เหมือนศูนย์บัญชาการของทหาร โดยคนปกติปกติค่า CD4 จะอยู่ระหว่าง 500–1,500 ต่อเลือด 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร

เชื้อ HIV ที่เข้าสู่ร่างกายจะไปจับตัวกับ CD4 และเจาะเอาพลังงานที่อยู่ใน CD4 เพื่อใช้ในการแบ่งตัว ส่วน CD4 ที่ถูกเอชไอวีใช้ในการแบ่งตัวจะไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปและตายลงในที่สุด ทำให้ค่า CD4 ของร่างกายลดลง
ดังนั้น เมื่อมีการติดเชื้อ HIV ค่า CD4 จะลดลงซึ่งส่งผลโดยตรงกับการสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งมีโอกาสติดเชื้อต่าง ๆ เรียกว่า โรคติดเชื้อฉวยโอกาส เนื่องจากภาวะ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งรุนแรงจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

CD4 ที่เท่าไหร่ถึงเรียกว่าระดับน่าเป็นห่วง

CD4 ได้ที่ระดับน้อยกว่า 200 ซึ่งมีโอกาสติดเชื้อต่าง ๆ เรียกว่า โรคติดเชื้อฉวยโอกาสเนื่องจากภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง และเข้าสู่สภาวะเอดส์ AIDS ได้ ซึ่งรุนแรงจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

หากยากมี CD4 เพิ่มอย่างรวดเร็ว ควรมีการดูแลตัวเอง ออกกำลังกาย ทานอาหารที่ดี จิตใจสงบ กินยาอย่างต่อเนื่อง  เลิกสิ่งเสพติดทุกชนิด  และลดความวิตกกังวล  จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ยิ่งรู้เร็วเท่าไหร่ ก็จะช่วยให้รักษาได้เร็วขึ้นเท่านั้น

#CD4#โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์#HIV#เอชไอวี#ตรวจเลือด#ตรวจCD4

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องที่นี่