PEP เป๊ป

ยา PrEP และ PEP แตกต่างกันอย่างไร?

By STD Ka

ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบัน ทำให้ยาต้านไวรัสของโรค HIV ได้มีการพัฒนาขึ้นไปมากแล้ว นอกจากกลุ่มยาที่มีไว้รักษาโดยการต้านเชื้อ ก็ยังมียาที่ทำงานด้วยจุดประสงค์อื่น คือการป้องกันเชื้อ HIV ออกมาให้คนทั่วไปได้รับไปทาน ซึ่งยาเหล่านี้ถือเป็นทางเลือกให้กับผู้ไม่มีเชื้อ HIV ในการป้องกันโรคหลังมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ HIV ได้ซึ่งยาเหล่านี้มีชื่อว่ายา PrEP และ PEP ซึ่งถูกคิดค้นเพื่อให้ทานในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไป ดังนี้ PrEP (เพร็พ) PrEP หรือ Pre-exposure prophylaxis …

Read more

ใครบ้างที่ควรได้รับยา PEP ??

ยา PEP มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันคนที่ไม่มีเชื้อ HIV เกิดมีการติดเชื้อขึ้น ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ซึ่งช่องทางการติดเชื้อ HIV ก็อาจมีได้จากหลายทาง เช่น การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน/ใช้ซ้ำ หรืออุบัติเหตุเข็มตำ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ทั้งหมด หากมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ก็สามารถเข้าปรึกษาแพทย์เพื่อ รับยา PEP ไปทานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องรับยาไปทานให้ทันภายใน 72 ชั่วโมง ...

Read more