ป้องกันเอชไอวี

สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสเอชไอวี

สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสเอชไอวี

By STD Ka

เชื้อไวรัสเอชไอวี  จัดเป็นไวรัสชนิด RNA ใน subfamily Lentivirinae มีเอนไซม์ที่เป็นลักษณะสำคัญ คือ เอนไซม์รีเวอร์สทรานสคริพเตส (Reverse transcriptase, RT)  สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสเอชไอวี สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสเอชไอวี เป็นเชื้อที่สามารถกลายพันธุ์(Mutatuion)ได้รวดเร็ว ในร่างกายของผู้ติดเชื้อคนๆหนึ่งจะพบเชื้อไวรัสเอชไอวีสายพันธุ์ต่างๆ ได้หลายชนิด จึงต้องมีการจัดจำแนกชนิดของเชื้อไวรัสเอชไอวี โดยใช้ข้อมูลรหัสพันธุกรรมที่มีความคล้ายคลึงกันเป็นเกณฑ์ในการคัดกรอง โดยสามารถแบ่งออกเป็น types, groups และ subtypes เชื้อไวรัสเอชไอวีมี …

Read more
พ่อแม่ที่มีเชื้อเอชไอวีมีลูกได้ไหม ลูกจะติดเชื้อหรือไม่

พ่อแม่มีเชื้อเอชไอวีมีลูกได้ไหม ลูกจะติดเชื้อหรือไม่?

ปัจจุบันเด็กติดเชื้อเอชไอวีที่เกิดขึ้นใหม่ บางส่วนอาจจะเสียชีวิต หรือติดเชื้อจากแม่ และบางส่วนเด็กก็จะกำพร้าพ่อ-แม่ตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะเด็กบางคนไม่ได้ติดเชื้อแต่กำเนิดจากแม่ที่ติดเชื้อ แต่ปัจจุบันมีการใช้ยาต้านไวรัสป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก ทำให้มีอัตราเด็กติดเชื้อแรกเกิดใหม่ลดลงมาก เชื้อเอชไอวี คือ ไวรัสที่จะเข้าไปกัดกินทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคเอดส์ คือ กลุ่มอาการของการติดเชื้อโรคแทรกซ้อนต่างๆ เมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่งกายถูกเชื้อเอชไอวีทำลายจนไม่สามารถต้านทานเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายเหล่านี้ได้ สาเหตุของการติดเชื้อเอชไอวีในเด็ก มาจากปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการแพร่เชื้อไปยังเด็กมากที่สุด คือ ปริมาณของเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือดของแม่โดยเฉพาะช่วงที่ตั้งครรภ์  ส่วนปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่พบได้ เช่น ระยะโรคที่เป็นมาก ปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ำ  มีการติดเชื้อฉวยโอกาส  ...

Read more
สวมถุงยางอนามัย 2 ชั้น ปกป้อง 2 เท่าจริงเหรอ

สวมถุงยางอนามัย 2 ชั้น ปกป้อง 2 เท่าจริงเหรอ?

ถุงยางอนามัยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการคุมกำเนิดที่นิยมใช้กันมากที่สุด โดยประสิทธิภาพจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่ว่านำมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งการเลือกขนาดของถุงยางอนามัย ตลอดจนวิธีการเก็บรักษา  ถ้าสวมถุงยางอนามัย 2 ชั้น จะป้องกันได้เป็นสองเท่าหรือไม่?  การสวมถุงยางอนามัยชั้นเดียว โดยปกติป้องกันได้เกือบ 100% ปกติการใส่ถุงยางอนามัยที่ดี คือ ควรเลือกขนาดที่เหมาะสม ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันสูงสุดที่ประมาณ 98% สำหรับการใช้งานอย่างถูกวิธี มีโอกาสพลาด 2% ? เหตุผลที่มีโอกาสพลาดได้ 2% มาจากการผลิตภัณฑ์ชำรุด ...

Read more
ทำไมตรวจเอชไอวีไม่เจอ

ทำไมตรวจเอชไอวีไม่เจอ

การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี  ถ้าผลตรวจออกมาเป็นลบ หรือไม่เจอเชื้อ ก็เป็นการได้เริ่มต้นป้องกันตัวเองอย่างจริงจัง หรือถ้าตรวจเจอเชื้อ ก็ถือว่าเป็นการรู้ตัวก่อนที่จะป่วยขึ้นมา เพื่อได้เข้าสู่กระบวนการรักษาแต่เนิ่นๆ จะได้ไม่ป่วยหรือ เสียชีวิตจากโรคเอดส์ อีกทั้งสามารถป้องกันคนที่เรารักและคนอื่นๆ ไม่ให้ติดเชื้อจากเราได้ การตรวจหาเชื้อเอชไอวี สามารถแบ่ง 2 ลักษณะ คือ ตรวจคัดกรอง และตรวจยืนยัน 1. การตรวจคัดกรอง คือ การตรวจเพื่อกรองบุคคลผู้มีความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อเอชไอวี ว่ามีโอกาสได้รับเชื้อหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจโดย Rapid ...

Read more
การดูแลตัวเองเมื่อติดเชื้อเอชไอวี

การดูแลตัวเองเมื่อติดเชื้อเอชไอวี

ปัจจุบันเราไม่มีทางจะแยกออกได้แน่ ว่าใครติดหรือไม่ติดเชื้อเอชไอวี หากเจ้าตัวไม่ได้บอกโดยตรง เพราะว่าสุขภาพของผู้ติดเชื้อเไอวีนั้น ก็ดีไม่ต่างกับบุคคลโดยทั่วไป เนื่องจากผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสามารถเข้ารักษาได้ฟรีที่สถานพยาล โดยสิทธิที่เข้ารับการรักษาสามารถใช้ได้ทั้ง สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ หรือสิทธิบัตรทอง ถ้าหากผู้ติดเชื้อเไอวี เข้ารับการรักษาได้ทันเวลา และปฏิบัติตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ก็จะไม่แสดงอาการอะไรออกมา การดูแลตัวเองเมื่อติดเชื้อเอชไอวี ควรทำความเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็ไม่อยากเป็น เพราะรักษาไม่หายขาด และทำให้โอกาสในการทำบางสิ่ง บางอย่างขาดหายไป ดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะของตนเอง และศึกษาวิธีการดูแลรักษาตนเองอย่างเหมาะสม   โดยสิ่งที่คุณควรทำอย่างแรก ...

Read more
Safe Sex

Safe Sex?

Safe sex หรือภาษาไทยคือ “การมีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัย” เป็นคำที่ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในช่วง ค.ศ. 1980 เพื่อต่อต้านการแพร่เชื้อ HIV ในช่วงนั้น ความหมายของคำว่า Safe sex อาจตีความไปได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น เพศสัมพันธ์ที่ปลอดการติดเชื้อโรค เพศสัมพันธ์ที่มีการป้องกัน หรือ ปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ก็ได้ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะเกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์คุมกำเนิด เช่น ถุงยางอนามัยเป็นหลัก ในทุก ๆ ครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ...

Read more

เราจะป้องกันเอชไอวี ได้อย่างไร?

เอชไอวี (HIV) ติดต่อทางไหนบ้าง? วิธีป้องกันเอชไอวี หญิงที่ประสงค์จะตั้งครรภ์ หรือหญิงตั้งครรภ์ ควรได้รับการตรวจเชื้อเอชไอวี หากพบว่ามีการติดเชื้อเอชไอวี การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี ในมารดาช่วงตั้งครรภ์และในทารกแรกเกิด ร่วมกับงดกินนมมารดา สามารถลดอัตราการติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกได้#โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ #HIV #เอชไอวี #ซิฟิลิส #หนองใน #เริม อ่านบทความที่เกี่ยวข้องที่นี่

Read more

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ..เอชไอวี

เอชไอวี เป็นโรคที่ร้ายแรงถึงชีวิต ความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนักในปัจจุบันนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่และการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เชื้อ เอชไอวีจึงเป็นโรคเรื้อรังที่สามารถควบคุมได้ เชื้อไวรัส เอชไอวี ติดต่อกันได้ผ่านการจูบ นี่อาจเป็นจริงได้ในกรณีที่ผู้นั้นมีแผลหรือมีเลือดออกในช่องปากหรือริมฝีปาก แต่โดยส่วนใหญ่แล้วโอกาสการรับเชื้อผ่านการจูบมีน้อยมากๆ การติดเชื้อเอชไอวีกับโรคเอดส์เหมือนกัน ในปัจจุบันความเจริญด้านการรักษาทางการแพทย์ ทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีไม่พัฒนาเป็นโรคเอดส์อีกต่อไป ผู้ป่วยเอชไอวีที่ได้รับการรักษาตั้งแต่ทราบว่าติดเชื้อ สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนผู้อื่น ผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ กับผู้ที่ไม่ติดเชื้อได้ ในความเป็นจริงแล้ว ทั้งสองฝ่ายยังคงสามารถมีเซ็กซ์ที่ปลอดภัยได้ด้วยการใช้ถุงยางอนามัย ถ้าผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการรักษาที่เหมาะสม และผ่านการตรวจสอบปริมาณเชื้อไวรัสในเลือดแล้ว ความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสก็เกือบจะเป็นศูนย์ เชื้อไวรัสเอชไอวีติดต่อไปยังทารกในครรภ์โดยอัตโนมัติ สำนักงานส่งเสริมสุขภาพสตรีในสหรัฐฯ ...

Read more

ยา PrEP และ PEP แตกต่างกันอย่างไร?

ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบัน ทำให้ยาต้านไวรัสของโรค HIV ได้มีการพัฒนาขึ้นไปมากแล้ว นอกจากกลุ่มยาที่มีไว้รักษาโดยการต้านเชื้อ ก็ยังมียาที่ทำงานด้วยจุดประสงค์อื่น คือการป้องกันเชื้อ HIV ออกมาให้คนทั่วไปได้รับไปทาน ซึ่งยาเหล่านี้ถือเป็นทางเลือกให้กับผู้ไม่มีเชื้อ HIV ในการป้องกันโรคหลังมีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ HIV ได้ซึ่งยาเหล่านี้มีชื่อว่ายา PrEP และ PEP ซึ่งถูกคิดค้นเพื่อให้ทานในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไป ดังนี้ PrEP (เพร็พ) PrEP หรือ Pre-exposure prophylaxis ...

Read more

ถุงยางอนามัย ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด

หากถามความเห็นคนที่มีเพศสัมพันธ์บ่อย ๆ เกี่ยวกับเรื่อง ถุงยางอนามัย แต่ละคนก็อาจจะตอบต่างกัน บางคนก็ชอบแบบไม่ใช้ บางคนก็อยากปลอดภัยไว้ก่อน ซึ่งก็ไม่มีความเห็นไหนที่ผิดเพราะสุดท้ายแล้วเพศสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึก ใครจะชอบแบบไหนก็สามารถทำได้ตามใจชอบหากมั่นใจว่าไม่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อจากอีกฝ่าย แต่ถ้าเราไม่มั่นใจล่ะ? ถ้าคนที่เรากำลังจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยยืนกรานว่าไม่มีการติดเชื้อใด ๆ ในร่างกาย แต่เราไม่รู้จักประวัติหรือสถานะของร่างกายอีกฝ่ายเลย แบบนี้เราควรปล่อยตัวไปตามอารมณ์ หรือควรป้องกันไว้ก่อนดี? ทางเลือก ณ ตอนนั้นจะมีอยู่สองทาง ก็คือ ความต่างระหว่างสองวิธีนี้ จะเห็นได้ชัดในเรื่องของความปลอดภัยของตัวคุณเอง ถึงแม้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะรักษาหายได้แทบทั้งหมด หรือบางชนิดเช่น HIV ...

Read more