Month: December 2023

การติดเชื้อฉวยโอกาส Opportunistic infectionการติดเชื้อฉวยโอกาส Opportunistic infection

การติดเชื้อฉวยโอกาส | Opportunistic infection

By STD Ka

การติดเชื้อฉวยโอกาส เป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อบุคคลที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เช่น ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด หรือผู้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ การติดเชื้อเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากภูมิคุ้มกันอ่อนแอเพื่อทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยร้ายแรงต่อสุขภาพ การทำความเข้าใจว่าการติดเชื้อฉวยโอกาสคืออะไร สาเหตุ และวิธีป้องกันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในการจัดการสุขภาพโดยรวม การติดเชื้อฉวยโอกาสคืออะไร? เชื้อฉวยโอกาส (Opportunistic infection) โรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆ เชื้อฉวยโอกาสเหล่านี้อาจอยู่ในร่างกายของคนปกติโดยไม่ก่อให้เกิดโรคใดๆ แต่เมื่อระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องลง เชื้อเหล่านี้ก็สามารถเจริญเติบโตและก่อโรคได้ การติดเชื้อฉวยโอกาสสาเหตุเกิดจากอะไร? สาเหตุของการติดเชื้อฉวยโอกาส คือ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง …

Read more