Month: May 2023

ไวรัสตับอักเสบบี ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

ไวรัสตับอักเสบบี ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

By STD Ka

ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ส่งผลต่อตับเป็นหลัก ทำให้เกิดการอักเสบ หากติดเชื้อแล้วไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง อาจนำไปสู่การเป็นตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง และเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับได้ ทั้งนี้ในปัจจุบันเรามีวัคซีนที่สามารถป้องกันไวรัสตับอักเสบบีได้ ช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัส และลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ ไวรัสตับอักเสบบี ติดต่อกันได้อย่างไร ? ไวรัสตับอักเสบบี ติดต่อโดยการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ที่ติดเชื้อผ่านทางผิวหนังที่มีบาดแผล การใช้ของส่วนตัวที่ปนเปื้อนเลือด หรือสารคัดหลั่งร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อ เช่น มีดโกน แปรงสีฟัน ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน และจากมารดาสู่ทารก …

Read more
โรคเอดส์ ระยะสุดท้ายของการติดเชื้อ HIV

โรคเอดส์ | ระยะสุดท้ายของการติดเชื้อ HIV

โรคเอดส์ (Acquired Immunodeficiency Syndrome: AIDS) คือ โรคที่ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องจากการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายของการติดเชื้อ โดยไวรัสเอชไอวีจะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เรียกว่า CD4 ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายลดต่ำลง ทำให้มีโอกาสเกิดการติดเชื้อโรคฉวยโอกาสต่าง ๆ เช่น  โรคเอดส์ติดต่อทางไหนบ้าง ? โรคเอดส์สาเหตุเกิดจากอะไร ? โรคเอดส์ (Immune deficiency syndrome: AIDS) เกิดจากการติดเชื้อเอชไอวี (Human immunodeficiency ...

Read more
ฝีต่อมบาร์โธลิน ในผู้หญิง

ฝีต่อมบาร์โธลิน ในผู้หญิง

ฝีต่อมบาร์โธลิน ในผู้หญิง อาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบาย หรือมีอาการบวมใกล้กับช่องคลอด คุณอาจกำลังเผชิญกับ ฝีต่อมบาร์โธลิน ในบทความนี้ เราจะสำรวจสาเหตุ อาการ และทางเลือกการรักษา ฝีต่อมบาร์โธลิน เพื่อให้คุณได้เรียนรู้และสังเกตอาการที่อาจพบได้ด้วยตัวของคุณเอง และรีบไปพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยโรคและเข้าสู่กระบวนการรักษาไม่ให้ลุกลามกลายเป็นโรคร้ายแรงขึ้นได้ต่อไป

Read more
นานไหมกว่า ผู้ติด HIV จะกลายเป็นโรคเอดส์

นานไหมกว่า ผู้ติด HIV จะกลายเป็นโรคเอดส์?

เรียนรู้เกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์และลำดับเวลาสำหรับการพัฒนาของไวรัสไปสู่โรคเอดส์ ในบทความนี้ เราจะสำรวจอาการ ปัจจัยเสี่ยง และทางเลือกในการรักษาโรคเอชไอวีและโรคเอดส์ คำสำคัญ: เอชไอวี เอดส์ ระยะเวลาการลุกลาม อาการ ทางเลือกการรักษา ปัจจัยเสี่ยง

Read more