Month: March 2021

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์..กับภัยร้ายที่ตามมา

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์..กับภัยร้ายที่ตามมา

By STD Ka

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นั้นมีอยู่หลายประเภทมาก ทั้งแบบที่อันตราย เช่น เอชไอวี, ไวรัสตับอักเสบ, ซิฟิลิส หรือ แบบที่ไม่อันตราย เช่น หนองใน, หูดหงอนไก่ ซึ่งถ้าไม่นับโรคเอชไอวีกับโรคเริม โรคอื่น ๆ ที่เหลือสามารถรักษาหายได้หมด มีเพียงบางโรคอาจที่ต้องใช้ระยะเวลารักษานานกว่าโรคอื่นเล็กน้อย แต่หากโรคประเภทนี้ไม่ได้รับการรักษาและปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้มีโอกาสเหนี่ยวนำ หรือก่อให้เกิดโรคร้ายแรงอื่น ๆ ได้ เช่น โรคมะเร็งบางประเภท …

Read more
สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ PrEP

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ PrEP

ยาเพร็พ ยาต้านเชื้อเอชไอวีก่อนสัมผัสเชื้อ ที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า PrEP ย่อมาจาก PreExposure Prophylaxis โดยเป็นทางเลือกใช้ป้องกันเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ที่ไม่มีเชื้อแต่มีความเสี่ยงสูง โดยต้องทานเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ใครบ้างควรทานยาเพร็พ? จริง ๆแล้ว เพร็พ ใครก็ทานได้ เพราะเหมาะสำหรับทุกคน แต่ว่าเราต้องพิจารณาก่อนว่า เรามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ และต้องตรวจเอชไอวีก่อนเริ่มทาน เพราะยานี้เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีเชื้อเท่านั้น อ่านบทความที่เกี่ยวข้องที่นี่

Read more
Safe Sex

Safe Sex?

Safe sex หรือภาษาไทยคือ “การมีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัย” เป็นคำที่ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในช่วง ค.ศ. 1980 เพื่อต่อต้านการแพร่เชื้อ HIV ในช่วงนั้น ความหมายของคำว่า Safe sex อาจตีความไปได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น เพศสัมพันธ์ที่ปลอดการติดเชื้อโรค เพศสัมพันธ์ที่มีการป้องกัน หรือ ปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ก็ได้ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะเกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์คุมกำเนิด เช่น ถุงยางอนามัยเป็นหลัก ในทุก ๆ ครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ...

Read more