Month: May 2020

การวินิจฉัยโรคหนองใน

By STD Ka

โรคหนองใน สามารถวินิจฉัยได้หลากหลายวิธี โดยส่วนใหญ่จะใช้สำลีป้ายเก็บตัวอย่างเชื้อจากบริเวณที่อาจมีการติดเชื้อเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่างนั้นใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีและไม่ทำให้รู้สึกเจ็บ อย่างไรก็ตาม การวินิจฉัยโรคหนองใน ในเพศชายและเพศหญิง อาจมีข้อแตกต่างกัน การวินิจฉัยในเพศชาย เพศชายมักใช้ การตรวจปัสสาวะ หรือเก็บตัวอย่างจากของเหลวที่ถูกขับออกมาจากปลายอวัยวะเพศ ซึ่งผู้ป่วยต้องไม่ปัสสาวะเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนหน้าการเก็บตัวอย่าง เนื่องจากการปัสสาวะจะไปล้างเชื้อแบคทีเรียโรคหนองในแท้ ส่งผลต่อความแม่นยำของการวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยในเพศหญิง แพทย์หรือพยาบาลมักจะ ใช้สำลีป้ายเก็บตัวอย่าง จากช่องคลอดหรือปากมดลูกระหว่างที่ตรวจภายใน หรือบางกรณีก็อาจมีการเก็บตัวอย่างจากบริเวณท่อปัสสาวะด้วย ทั้งนี้ผู้ป่วยจะขอเก็บตัวอย่างจากภายในช่องคลอดด้วยสำลีหรือผ้าอนามัยแบบสอดด้วยตนเองก็ได้ แต่การตรวจโรคหนองในแท้ในเพศหญิงจะไม่ตรวจโดยเก็บตัวอย่างปัสสาวะเหมือนการตรวจในเพศชาย โรคหนองในที่ติดเชื้อบริเวณอื่น …

Read more

ไวรัสตับอักเสบซีคืออะไร?

ไวรัสตับอักเสบซี คือโรคเกี่ยวกับตับที่เชื้อแพร่กระจายได้ง่าย มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสคือเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (HCV)การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแบบเฉียบพลันเป็นภาวะเจ็บป่วยระยะสั้นที่เกิดขึ้นประมาณ 6 เดือนหลังจากที่ผู้นั้นสัมผัสเชื้อไวรัสตับอักเสบซีครั้งแรก โดยปกติ การติดเชื้อแบบเฉียบพลันจะไม่กลายเป็นการติดเชื้อแบบเรื้อรังเสมอไปการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรังเป็นภาวะเจ็บป่วยระยะยาวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อยังคงมีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายของผู้นั้น ภาวะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีสามารถคงอยู่ได้ตลอดชีวิตและนำไปสู่สภาวะที่เป็นอันตรายต่อตับรวมถึงภาวะตับแข็งหรือมะเร็งตับ การแพร่เชื้อ อาการแสดงของไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสตับอักเสบซี ระยะฟักตัวอยู่ที่ระหว่าง 2 สัปดาห์ถึง 6 เดือน หลังจากเริ่มมีการติดเชื้อซึ่งคนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) มักไม่แสดงอาการใดๆ หากมีอาการแสดงอาจมีอาการดังนี้: มีไข้,อ่อนเพลีย, เบื่ออาหาร, คลื่นไส้,ปวดท้อง, อาเจียน, ...

Read more

“หูดหงอนไก่” โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่น่ากลัวไม่แพ้โรคอื่นๆ

หูดหงอนไก่ เป็นหูดที่พบได้บ่อยบริเวณอวัยวะเพศ โดยเกิดจากเชื้อไวรัส ‘HPV’ (Human Papilloma Virus) จัดว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้บ่อยมากที่สุด ส่วนใหญ่จะพบในช่วงวัยที่กำลังเจริญพันธุ์ คือ ช่วงอายุ 17 – 33 ปี ทั้งชายและหญิง แต่พบได้ในเพศหญิงเสียมากกว่า บางครั้ง หูดหงอนไก่ อาจเรียกในชื่ออื่นได้อีกว่า หงอนไก่ , หูดอวัยวะเพศ หรือหูดกามโรค ปัจจุบันมีการค้นพบสายพันธุ์ของไวรัส ...

Read more

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีอะไรบ้าง ?

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เริ่มมีแนวโน้มที่ลดลงมากขึ้นในปัจจุบัน ด้วยความรู้และข้อเท็จจริงจากองค์กรต่าง ๆ ที่ออกมาให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถเข้าถึงได้ง่ายในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง หลายคนหันมาให้ความใส่ใจในเรื่องของการป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้วยการใช้ถุงยางอนามัย ระมัดระวังในการมีเพศสัมพันธ์ ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย แต่ก็ยังพบผู้ที่ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่เรื่อย ๆ จากพฤติกรรมและทัศนคติที่ผิด ๆ ก่อให้เกิดโอกาสที่จะติดเชื้อเอชไอวีได้ และพัฒนาไปเป็นโรคเอดส์ หากไม่ได้ทำการรักษาหรือตรวจพบโรคตั้งแต่เนิ่น ๆ ดังนั้น บทความนี้ จึงแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่มีอยู่โดยสังเขป เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและเรียนรู้แนวทางป้องกันการรับเชื้อกามโรค ...

Read more