โรคพยาธิในช่องคลอด ภัยเงียบสำหรับผู้หญิงที่พึงระวัง

เมื่อพูดถึงการระวังสุขภาพของช่องคลอด และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โรคพยาธิในช่องคลอดมักถือเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาหลังการคลอดและในการตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้อย่างมาก ในบทความนี้ เราจะสำรวจถึงภัยที่อาจเกิดขึ้นจากโรคพยาธิในช่องคลอด และความสัมพันธ์ระหว่างโรคนี้กับการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงวิธีการป้องกัน และการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงที่พึงระวังสุขภาพของตนเอง

โรคพยาธิในช่องคลอด ภัยเงียบสำหรับผู้หญิงที่พึงระวัง

โรคพยาธิในช่องคลอด

โรคพยาธิในช่องคลอด  (Trichomoniasis หรือเรียกสั้นๆ ว่า Trich) คือ การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัว ทริโคโมแนส วาจินาลิส (Trichomonas vaginalis)  ที่บริเวณอวัยวะเพศ โดยเชื้อจะเข้าไปอาศัยอยู่ในช่องคลอด (Vagina) และทางเดินปัสสาวะตอนล่างของทั้งผู้หญิง และผู้ชาย ทำให้เสี่ยงต่อการการติดเชื้อบริเวณท่อปัสสาวะ  กระเพาะปัสสาวะ และปากมดลูกในเพศหญิงเพิ่มได้อีกด้วย

ซึ่งตัวพยาธินั้น มีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าต้องดูผ่านกล้องจุลทรรศน์เท่านั้น และพบผู้ป่วยที่แสดงอาการเพียง 20-30 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ทำให้หลายคนไม่รู้ตัว ว่าติดเชื้อทำให้แพร่กระจายเชื้อไปสู่คู่นอนได้ ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะมีอาการคันบริเวณอวัยวะเพศ ช่องคลอดส่งกลิ่นเหม็น มีตกขาวสีเขียว และเป็นฟอง เจ็บขณะปัสสาวะ รวมทั้งอาจทำให้หญิงมีครรภ์เสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด ส่วนผู้ชายสามารถติดเชื้อนี้ได้เช่นกันแต่มักไม่แสดงอาการ 

แต่หากพบว่าติดเชื้อ ควรรีบรักษาเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้ เชื้อจะยังคงอยู่ในร่างกายเป็นเวลานานหลายเดือน หรือหลายปี และสามารถติดต่อไปสู่คู่นอนได้โดยผู้ที่ติดเชื้อควรรับประทานยาปฏิชีวนะจนกว่าจะหายดี แต่ผู้ป่วยบางรายก็อาจกลับมาเป็นซ้ำได้หลังรักษาหายไปแล้ว 

อาการโรคพยาธิในช่องคลอด

อาการโรคพยาธิในช่องคลอด

อาการของโรคพยาธิในช่องคลอดมีได้ตั้งแต่เล็กน้อยไปอาการอักเสบขั้นรุนแรง และบางรายแสดงอาการ เป็นๆ หายๆ ได้

 • มีตกขาวมากผิดปกติ ตกขาวเป็นฟอง
 • มีตกขาวเป็นสีเหลือง สีเขียว หรือสีเทา
 • ช่องคลอดมีกลิ่นเหม็น คล้ายกลิ่นเหม็นคาวปลา
 • รู้สึกคัน แดงและแสบภายในช่องคลอดหรือบริเวณช่องคลอด
 • รู้สึกเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์
 • รู้สึกระคายเคืองขณะปัสสาวะ
 • มีเลือดไหลออกจากช่องคลอด
 • ปวดปัสสาวะบ่อย

ในผู้ชายมักไม่แสดงอาการ แต่หากมีอาการอาจรู้สึกแสบเวลาปัสสาวะ ปวดที่อัณฑะหรืออวัยวะเพศ มีสารคัดหลั่งผิดปกติไหลออกมาจากท่อปัสสาวะ หรือมีเมือกปนหนอง  เป็นต้น

การรักษาโรคพยาธิในช่องคลอด

การรักษาโรคพยาธิในช่องคลอด แพทย์จะรักษาโดยการรับประทานยาปฎิชีวนะ โดยส่วนมากอาการจะดีขึ้นใน 2-3 วันหลังเริ่มรักษา

 • ยาที่ใช้รักษาพยาธิในช่องคลอด
  • ผู้หญิง ยาเมโทรนิดาโซล (metronidazole) ขนาด 500 มิลลิกรัม ทานวันละ 2 ครั้ง ติดต่อกันนาน 7-10 วัน
  • ผู้ชาย ยาเมโทรนิดาโซล (metronidazole) ในปริมาณ 2 กรัม ทานครั้งเดียว
  • ยาเมโทรนิดาโซลอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน หรือรู้สึกถึงรสโลหะในปาก เป็นต้น
 • งดมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างการรักษาและหลังจากหายเป็นปกติอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น หรือการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ เพิ่ม
 • ไปพบแพทย์ตามนัดหมายเพื่อติดตามผลการรักษา โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยังคงมีอาการผิดปกติหลังใช้ยา ซึ่งอาจเกิดจากการรับประทานยาไม่ครบตามที่แพทย์สั่ง อาเจียนหลังรับประทานยา หรือติดเชื้อพยาธิในช่องคลอดซ้ำ โดยแพทย์อาจให้ผู้ป่วยรับประทานยาปฏิชีวนะในปริมาณที่มากกว่าเดิม หรือรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ ต่อไป
 • แพทย์จะแนะนำให้ผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคพยาธิในช่องคลอดและคู่นอน มารับการตรวจและรักษาไปพร้อม ๆ กัน เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำใหม่นั่นเอง

หากเป็นแล้วปล่อยทิ้งไว้ ไม่รีบรักษา จะลุกลามไปถึงท่อปัสสาวะ และกระเพาะปัสสาวะทำให้อักเสบได้ เนื่องจากท่อปัสสาวะและช่องคลอดอยู่ใกล้กันจึงสามารถติดเชื้อได้ง่าย ในระยะยาวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก และส่งผลให้มีบุตรยากในอนาคต

การป้องกันโรคพยาธิในช่องคลอด

การป้องกันพยาธิในช่องคลอด

การติดเชื้อพยาธิในช่องคลอดสามารถป้องกันได้ ดังนี้

 • สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
 • เลิกพฤติกรรมมีคู่นอนหลายคน
 • หากพบว่าติดเชื้อพยาธิในช่องคลอด ควรพาคู่นอนไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา ซึ่งจะช่วยป้องกันการติดเชื้อซ้ำ หรือการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นด้วย
 • รับประทานยาให้ครบตามที่แพทย์สั่ง และมารับการตรวจรักษาตามที่แพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ
 • รักษาความสะอาดร่างกาย และบริเวณอวัยวะเพศอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการสวนล้างช่องคลอด
 • หากพบว่ามีอาการตกขาวผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันที

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติม

การรักษาสุขภาพช่องคลอด และการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้หญิงควรใส่ใจอย่างมาก เพื่อป้องกัน และรักษาโรคพยาธิในช่องคลอด ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเลือกใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม และการรับบริการด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อความมั่นใจในสุขภาพช่องคลอดของตนเอง