เริม (Herpes) คืออะไร?

เริม (Herpes) คืออะไร?

เริม (Herpes) คือ อาการติดเชื้อไวรัสเฮอร์พีส์ ซิมเพล็กซ์ (Herpes Simplex Virus) สามารถติดต่อกันระหว่างคนสู่คนได้โดยผ่านทางการสัมผัสอย่างใกล้ชิด ทางน้ำลาย น้ำเหลือง หรือผ่านทางเพศสัมพันธ์ได้

เชื้อไวรัสเริมแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

 • Herpes Simplex Virus type 1: HSV-1 : พบมากบริเวณปาก และผิวหนัง
 • Herpes Simplex Virus type 2: HSV-2 : พบมากบริเวณอวัยวะเพศ และสามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

อาการของเริม

อาการของเริม นั้นค่อนข้างคล้ายกัน โดยจะมีตุ่มน้ำใสบริเวณที่ติดเชื้อ ได้แก่ ปาก อวัยวะเพศ ทวารหนัก บั้นท้าย หรือต้นขา มีอาการเจ็บปวด แสบที่บริเวณแผล หากเป็นการติดเชื้อครั้งแรกจะมีอาการค่อนข้างรุนแรงและหายช้า แต่ถ้าหากเป็นการติดเชื้อซ้ำ อาการจะไม่รุนแรงและหายได้เร็วกว่า

สาเหตุของเริม

เริมมีสาเหตุเกิดจาก เชื้อไวรัสเฮอร์พีส์ ซิมเพล็กซ์ (Herpes Simplex Virus: HSV) เชื้อไวรัสดังกล่าวแบ่งออกเป็น อีก 2 ชนิดย่อย ๆ คือ HSV-1 และ HSV-2 ซึ่งสามารถติดต่อกันได้จากคนสู่คนผ่านการสัมผัสเชื้อโดยตรง ผ่านทางการสัมผัสกับแผล และการใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อ หรือทางเพศสัมพันธ์และกิจกรรมทางเพศที่ไม่มีการป้องกัน รวมถึงการใช้ของเล่นทางเพศร่วมกันก็สามารถทำให้ติดเชื้อได้อีกด้วย

การป้องกันเริม

วิธีการป้องกันเริม ที่ดีที่สุดก็คือ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการติดเชื้อทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการใช้ของใช้ร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อ หรือการสัมผัสกับเชื้อโดยตรงอย่างการหอมแก้ม และการจูบ นอกจากนี้การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยด้วยการใช้ถุงยางอนามัยก็สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสเฮอร์พีส์ ซิมเพล็กซ์ได้

สำหรับผู้ป่วยที่เคยมีการติดเชื้อมาก่อนแล้ว ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเนื่องจากเชื้อไวรัสจะโจมตีร่างกายเมื่อภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ถ้าหากมีสุขภาพที่แข็งแรงก็จะช่วยให้การติดเชื้อลดลงได้ เช่นเดียวกับโรคเอดส์ที่ป้องกันด้วยการตรวจเอชไอวี ก็จะสามารถป้องกันและเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ทันที ลดอาการเจ็บป่วยจากโรคแทรกซ้อนได้

สิ่งที่กระตุ้นให้สามารถเป็นเริมซ้ำได้

 • ความเครียด
 • มีภูมิต้านทานในร่างกายต่ำลง
 • พักผ่อนไม่เพียงพอ
 • การติดเชื้อไวรัส หรือ เป็นไข้
 • มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน 
 • ร่างกายอ่อนเพลีย
 • ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน เช่น สเตียรอยด์
 • ผ่านการผ่าตัดที่กระทบต่อเส้นประสาท
 • ขาดสารอาหาร

Cr.pobpad
#เริม#โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องที่นี่