ไวรัสตับอักเสบบี ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

ไวรัสตับอักเสบบี ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ส่งผลต่อตับเป็นหลัก ทำให้เกิดการอักเสบ หากติดเชื้อแล้วไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง อาจนำไปสู่การเป็นตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง และเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับได้ ทั้งนี้ในปัจจุบันเรามีวัคซีนที่สามารถป้องกันไวรัสตับอักเสบบีได้ ช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัส และลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้

ไวรัสตับอักเสบบี ติดต่อกันได้อย่างไร ?

ไวรัสตับอักเสบบี ติดต่อโดยการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ที่ติดเชื้อผ่านทางผิวหนังที่มีบาดแผล การใช้ของส่วนตัวที่ปนเปื้อนเลือด หรือสารคัดหลั่งร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อ เช่น มีดโกน แปรงสีฟัน ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน และจากมารดาสู่ทารก

ไวรัสตับอักเสบบีอาการเป็นอย่างไร ?

ไวรัสตับอักเสบ บี อาการเป็นอย่างไร

อาการของไวรัสตับอักเสบบี สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระยะ คือ

ระยะเฉียบพลัน เป็นแล้วหายภายใน 6 เดือน

เมื่อรับเชื้อไปแล้วราว 2 – 3 เดือน จะมีอาการเป็นไข้ เป็นหวัด ปวดเมื่อยตามตัว หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์จะมีอาการตับอักเสบ ตัวเหลือง ตาเหลือง ถ้าตรวจดูจะมีค่า การทำงานของตับสูงกว่าปกติ อาการพวกนี้จะดีขึ้นภายใน 2 – 3 สัปดาห์ หลังจากนั้นร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมา และผู้ป่วยส่วนมากจะไม่กลับมาเป็นไวรัสตับอักเสบบีอีก แต่ถ้าภูมิคุ้มกันไม่สามารถจัดการกับเชื้อไวรัสได้ ก็จะกลายเป็นระยะเรื้อรัง

ระยะเรื้อรัง เป็นนานกว่า 6 เดือน

 • พาหะ คือ ผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย ผู้ป่วยจะไม่มีอาการแต่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ ผลการตรวจเลือดพบค่าการทำงานของตับอยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • เรื้อรัง คือ ผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในร่างกาย และตรวจเลือดพบค่าการทำงานของตับผิดปกติ

ผู้ป่วยส่วนมากมักไม่มีอาการ บางรายอาจมีอาการอ่อนเพลียหรือเบื่ออาหารได้ การติดเชื้อแบบเรื้อรัง พบบ่อยในเด็กที่ติดเชื้อตั้งแต่แรกเกิดและยังเป็นอันตรายที่อาจนำไปสู่ ตับแข็ง มะเร็งตับ และเสียชีวิตในที่สุด

ไวรัสตับอักเสบบี ป้องกันได้อย่างไร ?

ไวรัสตับอักเสบบี สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน สามารถฉีดได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิด โดยฉีดเหมือนกันกับผู้ใหญ่ ทั้งหมด 3 เข็ม เมื่อฉีดวัคซีน ครบ 3 เข็ม ส่วนใหญ่พบว่าร่างกายสร้างภูมิคุมกันได้มากถึง  95%  และสามารถป้องกันการติดเชื้อได้นานตลอดชีวิต อย่างไรก็ตาม หลังจากได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม ประมาณ 1-2 เดือน  ควรเข้ารับการตรวจเลือดเพื่อยืนยันว่ามีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี หากยังไม่มีภูมิต้านทาน  ควรฉีดวัคซีนเพิ่มตามคำแนะนำของแพทย์

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ สามารถป้องกันเฉพาะสายพันธุ์ที่ฉีดเท่านั้น หากคุณต้องการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิดใดควรเจาะจงชนิดของวัคซีนให้ถูกต้อง ซึ่งในปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอและบี รวมในเข็มเดียวกัน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดจากคลินิก หรือโรงพยาบาลที่ต้องการเข้ารับบริการ

ใครบ้างที่ควรฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ?

ใครบ้างที่ควรฉีดวัคซีน ไวรัสตับอักเสบ บี
 • ทารกแรกเกิด
 • ผู้ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี
 • ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี
 • ผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย
 • ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน
 • ผู้ที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น
 • บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ทำงานในสถานพยาบาล
 • ผู้ป่วยโรคตับเรื้อรัง
 • ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกไต
 • ผู้ป่วยที่ได้รับเลือดบ่อยๆ

ผลข้างเคียงของวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

ผลข้างเคียงของวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ที่อาจพบหลังจากฉีด ได้แก่ มีไข้ต่ำๆ ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีดวัคซีน ปวดเมื่อย เพลีย ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ข้ออักเสบ ผื่นที่ผิวหนัง ซึ่งมักหายได้เองภายใน 1-2 วัน หากมีอาการปวดบวมบริเวณที่ฉีดวัคซีนให้ประคบเย็น แต่ถ้ามีอาการผิดปกติอื่นนอกเหนือจากนี้ควรรีบปรึกษาแพทย์

อ่านบทความอื่น ๆ เพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูล : samitivejhospitals, synphaet

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปพบว่าหลังฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม สามารภสร้างภูมิต้านทานต่อไวรัสตับอักเสบได้ถึง 95%  และสามารถป้องกันการติดเชื้อได้นานตลอดชีวิต ดังนั้นจึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนแก่ผู้ที่ยังไม่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และผู้ที่ยังไม่มีภูมิต้านทานทุกคน