ภาวะซึมเศร้า ในผู้ติดเชื้อ HIV

เอชไอวี (HIV) เป็นการติดเชื้อไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ร่างกายเป็นเป้าหมายต่อการติดเชื้อโรคอื่นๆ ในขณะเดียวกัน ภาวะซึมเศร้า ก็เป็นโรคจิตเวชที่มีลักษณะความเศร้า ความหดหู่อย่างต่อเนื่อง ความหวาดกลัว และไม่สนใจกิจกรรมที่เคยชื่นชอบ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเอชไอวีและ ภาวะซึมเศร้า จะเป็นสองโรคที่มีความแตกต่างกัน แต่มักพบว่ามีความสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะในผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการพัฒนาของโรคซึมเศร้า ในบทความนี้ เราจะสำรวจความเกี่ยวข้องกันระหว่าง HIV และภาวะซึมเศร้า รวมถึงสาเหตุ อาการ และตัวเลือกการป้องกันครับ

ภาวะซึมเศร้า ในผู้ติดเชื้อ HIV

สาเหตุของ ภาวะซึมเศร้า ในผู้ติดเชื้อ HIV

สาเหตุของภาวะซึมเศร้า ในผู้ติดเชื้อ HIV มีหลายปัจจัย โดยมีปัจจัยทางสุขภาพทางจิตวิทยา และทางสังคมเข้ามากระทบกระเทือน โดยสาเหตุที่พบบ่อย มีดังนี้:

 • ปัญหาเรื่องสุขภาพ: ผู้ติดเชื้อ HIV ที่เพิ่งเริ่มทำการรักษาด้วยยาต้านไวรัส อาจจะมีปัญหาสุขภาพร่างกาย หรือผู้ติดเชื้อ HIV ที่ไม่ได้รับการรักษา อาจส่งผลให้เกิด ภาวะซึมเศร้า จากอาการแทรกซ้อนเข้ามา เมื่อระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่เต็มที่ หรือมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง อาการเหนื่อยล้า และอาการอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตได้
 • ปัญหาจากสังคม: ผู้ติดเชื้อ HIV ต้องเผชิญกับการถูกเลือกปฏิบัติ การรังเกียจ แปลกแยก ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ หากสังคมรู้ว่ามีเชื้ออาจถูกกีดกันจากที่ทำงานหรือเพื่อนฝูง ซึ่งทำให้ผู้ติดเชื้อ HIV เกิดความเหงา โดดเดี่ยวหรือไร้ค่า
 • ปัญหาด้านการเงิน: ผู้ติดเชื้อ HIV มักจะเผชิญกับปัญหาการเงิน เนื่องจากค่ายาต้านไวรัสและค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพมีราคาค่อนข้างสูง หรือเผชิญอุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการ การรักษาเอชไอวี สิ่งนี้อาจทำให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าได้
 • สูญเสียการสนับสนุนจากสังคม: ผู้ติดเชื้อ HIV อาจสูญเสียการสนับสนุนจากสังคม เนื่องจากคนจำนวนหนึ่งยังรู้สึกว่าผู้ติดเชื้อ HIV น่ารังเกียจและน่ากลัว ทั้งที่ความจริงแล้วเชื้อ HIV ไม่ได้ติดต่อกันง่ายขนาดนั้น
 • มีการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาท: เชื้อไวรัสเอชไอวี สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาทในสมองได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดปกติในการรับรู้และมีภาวะซึมเศร้าได้

อาการของ ภาวะซึมเศร้า

อาการของภาวะซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อเอชไอวี จะคล้ายคลึงกับอาการที่บุคคลทั่วไปที่มีภาวะซึมเศร้า อย่างไรก็ตาม ผู้ติดเชื้อเอชไอวีอาจมีอาการเพิ่มเติมมากกว่าปกติ เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันทางกายภาพ และผลกระทบจากสังคมที่เกี่ยวข้องกับโรค ซึ่งอาการทั่วไปของภาวะซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ประกอบด้วย:

 • มีความพยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายตัวเอง
 • ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้อย่างยากลำบาก
 • รู้สึกเศร้า หม่นหมอง มองว่าตัวเองไม่มีค่า ไม่มีประโยชน์ใดๆ ในสังคม
 • ไม่อยากฟังเพลง ดูหนัง ท่องเที่ยว หรือเล่นกีฬา งดทุกกิจกรรมที่สร้างความสุข
 • มีอาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ขาดเรี่ยวแรง เหนื่อยง่าย อยากปลีกวิเวกอยู่ลำพัง
 • กินจุขึ้น กินได้ตลอดเวลาไม่อิ่ม หรือบางคนไม่กินอาหารเลย น้ำหนักลด ผอมลงผิดปกติ
 • มีปัญหาเรื่องการนอนหลับ บางรายนอนมากกว่าปกติ หรือบางรายนอนน้อยมากๆ หรือแทบไม่หลับไม่นอนเลย

การวินิจฉัย ภาวะซึมเศร้า ในผู้ติดเชื้อ HIV

การวินิจฉัยภาวะซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อ HIV เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากจน เนื่องจากอาการของภาวะซึมเศร้ามีการซ้อนทับกับอาการทางร่างกายที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ อย่างไรก็ตาม แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อทำการวินิจฉัยภาวะซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อ HIV ได้ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ ได้แก่:

 • การตรวจร่างกาย ที่จะสามารถระบุอาการทางร่างกาย ที่อาจมีส่วนในการทำให้ผู้ติดเชื้อ HIV เป็นโรคซึมเศร้าได้
 • การตรวจวินิจฉัย เช่น ตรวจเลือด ตรวจเอ็กซเรย์ สามารถช่วยระบุปัญหาทางร่างกายที่อาจมีส่วนในการทำให้ผู้ติดเชื้อ HIV เป็นโรคซึมเศร้าได้
 • เครื่องมือคัดกรองภาวะซึมเศร้า ที่แพทย์สามารถใช้เครื่องมือ PHQ-9 เป็นแบบสอบถามที่ถามผู้ป่วยเกี่ยวกับอาการภาวะซึมเศร้าของพวกเขาในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา คะแนน 10 หรือสูงกว่าบน PHQ-9 แสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะมีภาวะซึมเศร้า เพื่อใช้ระบุอาการภาวะซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อ HIV ได้

การวินิจฉัยนี้มีความสำคัญที่แพทย์จะต้องพิจารณาปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี เมื่อทำการวินิจฉัยภาวะซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อ HIV นอกจากนี้ แพทย์ควรตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ติดเชื้อ HIV จะอธิบายถึงอาการของพวกเขาน้อยลงหรือบอกไม่หมด เนื่องจากต้องการปิดบังอาการความเศร้า แพทย์ควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และไม่มีการตัดสินการกระทำของพวกเขา เพื่อให้ผู้ติดเชื้อ HIV สามารถไว้วางใจที่จะเปิดเผยอาการของพวกเขาได้โดยไม่กลัวว่าแพทย์จะคิดกับพวกเขาในทางที่ไม่ดี

ตัวเลือกการรักษา ภาวะซึมเศร้า ในผู้ติดเชื้อ HIV

การรักษาภาวะซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อ HIV มีจุดประสงค์ เพื่อลดอาการซึมเศร้า และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และอาจประกอบไปด้วยการรักษาอาการทางกายที่เกี่ยวข้อง ตัวเลือกการรักษาภาวะซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อ HIV มีดังต่อไปนี้

 • ยารักษาเคมีทางสมอง (Antidepressants): ยารักษาเคมีทางสมอง สามารถช่วยลดอาการซึมเศร้า และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรคเอชไอวีได้ การเลือกใช้ยานั้นจะต้องพิจารณาถึงความปลอดภัย และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น และแพทย์เฉพาะทางควรเป็นผู้สั่งจ่ายยาเท่านั้น ไม่ควรหาซื้อยามารับประทานเอง
 • การปรึกษาทางจิตเวช: การปรึกษาแพทย์ทางจิตเวชสามารถช่วยผู้ติดเชื้อ HIV ในการจัดการกับอาการซึมเศร้าได้ โดยการให้คำปรึกษา และคำแนะนำการจัดการปัญหา การพูดคุยกับคนในครอบครัว และสนับสนุนจากกลุ่มสนับสนุนชนิดต่างๆ เป็นต้น
 • การรักษาด้วยการแนะนำการปรับพฤติกรรม: การปรับพฤติกรรมเช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ อาจช่วยให้ผู้ติดเชื้อ HIV ลดอาการซึมเศร้าลง
วิธีป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมี ภาวะซึมเศร้า

วิธีป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีภาวะซึมเศร้า

การป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อ HIV เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องใช้วิธีการหลายประการ เรามีกลยุทธ์บางอย่างที่แพทย์สามารถนำมาใช้ เพื่อช่วยป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อ HIV ดังนี้:

 • ให้การวินิจฉัยและรักษาเอชไอวีในระยะเริ่มต้น
  • การวินิจฉัยและรักษาเอชไอวีในระยะเริ่มต้นสามารถช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของไวรัส และลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งอาจนำไปสู่โรคซึมเศร้าได้
 • ให้การสนับสนุนทางอารมณ์
  • ผู้ติดเชื้อ HIV อาจรู้สึกโดดเดี่ยวและถูกทอดทิ้ง ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ แพทย์สามารถให้การสนับสนุนทางอารมณ์ และเชื่อมต่อผู้ป่วย กับกลุ่มสนับสนุน หรือบริการให้คำปรึกษา เพื่อช่วยผู้ป่วยรับมือกับความท้าทายด้านอารมณ์ของการมีเชื้อไวรัสเอชไอวีได้
 • ส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นสุขภาพดี
  • การส่งเสริมผู้ป่วยให้ทำพฤติกรรมที่ช่วยให้สุขภาพดี เช่น การออกกำลังกายสม่ำเสมอ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และการนอนหลับเพียงพอ สามารถช่วยปรับปรุงสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจของผู้ป่วย ซึ่งอาจช่วยป้องกันภาวะซึมเศร้าได้
 • ตรวจสอบผลข้างเคียงจากยา
  • ตัวยาของยาต้านไวรัสเอชไอวีบางชนิด อาจมีผลข้างเคียงที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าได้ แพทย์ควรตรวจสอบผลข้างเคียง และปรับแผนการรักษาตามความจำเป็นของผู้ป่วย
 • รักษาภาวะทางจิตที่เกิดพร้อมกัน
  • ผู้ป่วยอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางจิตที่มาพร้อมกัน เช่น ความวิตกกังวลหรือการใช้สารเสพติด แพทย์ควรตรวจสอบ และรักษาภาวะทางจิตเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการดูแลผู้ป่วย

โดยรวมแล้ว การป้องกันภาวะซึมเศร้า ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ต้องใช้วิธีการแบบองค์รวมที่ให้ความสำคัญทั้งด้านทางร่างกาย และด้านอารมณ์ของผู้ป่วย

อ่านบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ออรัลเซ็กส์ ติดเชื้อ HIV ได้จริงหรือ!?

รักษาซิฟิลิส หายขาดไหม?

ภาวะซึมเศร้า เป็นภาวะที่พบได้บ่อย และเป็นเรื่องที่สำคัญในด้านสุขภาพจิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี การมีชีวิตอยู่กับ HIV เป็นเรื่องที่ท้าทาย และอาจทำให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว ไม่อยากให้ใครมายุ่งเกี่ยว ไม่อยากรู้สึกกดดัน ซึ่งทั้งหมดนี้อาจมีส่วนช่วยเพิ่มความเสี่ยงในการเจ็บป่วยด้วยภาวะซึมเศร้า แพทย์สามารถทำการป้องกัน และการจัดการภาวะซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้ โดยให้การวินิจฉัย และการรักษาเร็วที่สุดครับ