ผลข้างเคียงเกี่ยวกับยาต้านเอชไอวี

ผลข้างเคียงเกี่ยวกับยาต้านเอชไอวี

ยาต้านไวรัส HIV มีด้วยกันมากกว่า 20 ชนิด ออกฤทธิ์แตกต่างกันไป การเลือกใช้ยาจะพิจารณาตามความเหมาะสม และพิจารณาขึ้นอยู่กับแพทย์ที่ทำการรักษา สำหรับผู้ที่ตรวจเอชไอวีแล้วพบผลเลือดบวกแต่ละราย โดยแบบแผนการรักษาที่จะให้ผลดี และช่วยลดปัญหาเชื้อดื้อยาได้ จะต้องใช้ยา 3 ตัวรวมกันหรือมากกว่า โดยการรักษาด้วยวิธีนี้ จะทำให้อัตราป่วยจากโรคแทรกซ้อน และอัตราการตายของผู้ป่วยเอดส์ ลดลงได้อย่างมาก ถึงแม้จะยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ก็ตาม ดังนั้นผู้ป่วยควรให้ความสำคัญกับการรับประทานยา ตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ยาต้านเอชไอวีช่วยหยุดยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสเอชไอวี แต่ไม่สามารถกำจัดเชื้อให้หมดไปจากร่างกายได้ ดังนั้นจึงต้องกินยาให้ตรงเวลา และต่อเนื่องเพื่อไม่เปิดโอกาสให้เชื้อดื้อยาได้ง่ายและสามารถควบคุมเชื้อเอชไอวีไว้ได้ตลอดเวลา 

ข้อควรปฏิบัติในการรับประทานยาต้าน HIV

  • รับประทานยาตามที่กำหนด ตรงเวลา และทุกวัน
  • อย่าเปลี่ยนยาด้วยตนเอง โดยไม่ปรึกษาแพทย์
  • หากจะใช้ยาอื่นนอกเหนือที่แพทย์สั่ง ควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนทุกครั้ง
  • ควรรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ หากหยุดยาระยะหนึ่งแล้วมารับประทานต่อ ก็อาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยา การรักษาจะยิ่งยากมากขึ้น
  • ถ้าพบว่าปฏิบัติตามแผนการรักษาได้ยาก ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อค้นหาแนวทางการรักษาใหม่ที่เหมาะสม

ผลข้างเคียงของยาต้าน

เนื่องจาก ยาต้านไวรัสเอชไอวี ถือเป็นยาที่ค่อนข้างแรง ทำให้บางรายที่รับไปทานอาจมีผลข้างเคียงในช่วงเริ่มทานได้ อาการทั่วไปที่เกิดขึ้นได้จะมีดังนี้

  • อาการท้องเสีย
  • วิงเวียนศรีษะ
  • ปวดหัว
  • คลื่นไส้
  • รู้สึกอ่อนแรง

สำหรับคนที่ทานยาสูตรที่มีตัวยา Efavirenz อยู่ด้วย อาจจะทำให้มีอาการเพิ่มเติมเช่น อาการฝันร้าย ปลายประสาทชา และทำให้มีอาการมึน ๆ ตลอดทั้งวันได้จนอาจกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งนี้โอกาสเกิดผลข้างเคียงจะมีมากกว่าสำหรับคนที่ทานยาแบบแยกเม็ดที่มีราคาต่ำกว่า ส่วนยาแบบรวมเม็ดถึงจะมีราคาสูงกว่าบ้างแต่โอกาสเกิดผลข้างเคียงจะมีน้อยกว่าและบางชนิดอาจแทบไม่มีเลย ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาส่วนผสมยาให้มีคุณภาพดีขึ้นเพื่อให้ทานสะดวกกว่าเดิมและเป็นทางเลือกให้กับคนไข้

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องที่นี่