การกินยาต้านไวรัสมีประโยชน์อย่างไร ?

การกินยาต้านไวรัสมีประโยชน์อย่างไร ?

ยาต้านไวรัส HIV มีด้วยกันมากกว่า 20 ชนิด ออกฤทธิ์แตกต่างกันไป การเลือกใช้ยาจะพิจารณาตามความเหมาะสม และพิจารณาขึ้นอยู่กับแพทย์ที่ทำการรักษา สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยแบบแผนการรักษาที่จะให้ผลดี และช่วยลดปัญหาเชื้อดื้อยาได้ จะต้องใช้ยา 3 ตัวรวมกันหรือมากกว่า โดยการรักษาด้วยวิธีนี้ จะทำให้อัตราป่วยจากโรคแทรกซ้อน และอัตราการตายของผู้ป่วยเอดส์ ลดลงได้อย่างมาก ถึงแม้จะยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ก็ตาม ดังนั้นผู้ป่วยควรให้ความสำคัญกับการรับประทานยา ตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ยาต้านเอชไอวีช่วยหยุดยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสเอชไอวี แต่ไม่สามารถกำจัดเชื้อให้หมดไปจากร่างกายได้ ดังนั้นจึงต้องกินยาให้ตรงเวลา และต่อเนื่องเพื่อไม่เปิดโอกาสให้เชื้อดื้อยาได้ง่ายและสามารถควบคุมเชื้อเอชไอวีไว้ได้ตลอดเวลา 

ชนิดของยาต้านไวรัสเอชไอวี

ในปัจจุบัน ยาต้านไวรัส HIVที่ใช้กันนั้น มีกลุ่มใหญ่ 6 กลุ่ม

  1. Nucleoside/Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs)
  2. Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs)
  3. Protease Inhibitors (PIs)
  4. Entry Inhibitors
  5. Integrase Inhibitors
  6. Multi-Class Combinations

การกินยาต้านไวรัสเร็วมีประโยชน์อย่างไร

การเริ่มกินยาต้านไวรัสเร็วจะทำให้สามารถลดปริมาณไวรัสในเลือดได้เร็ว และเสริมภูมิคุ้มกันโรคในร่างกาย ได้ดีขึ้นทำให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงได้ไว ซึ่งเป็นสิ่งที่แพทย์ทุกคนที่ดูแลคนไข้เอชไอวีอยากให้เกิดขึ้น แต่ด้วยข้อจำกัดของคนไข้แต่ละคนเช่น โรคแทรกซ้อน สภาวะจิตใจ สภาพแวดล้อมรอบตัวคนไข้ ทำให้หลาย ๆ ครั้งการเริ่มยาไม่สามารถทำได้ทันทีและเพิ่มความซับซ้อนในการดูแลคนไข้ขึ้นไปอีก แต่ท้ายที่สุดหากเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้ว ไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว ยังไงคนไข้ทุกท่านจะได้ทานยาต้านไวรัสเหมือนกันทุกคนแน่นอน รวมทั้งเป็นการชักจูงให้คู่นอนของตัวเอง ได้มีโอกาสตรวจเอชไอวี ช่วยเพิ่มความป้องกันได้อีกด้วย

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องที่นี่