นานไหมกว่า ผู้ติด HIV จะกลายเป็นโรคเอดส์?

หากจะถามว่านานไหมกว่า ผู้ติด HIV จะกลายเป็นโรคเอดส์? HIV และ AIDS เป็นคำศัพท์สองคำที่มักใช้แทนกันได้ แต่ไม่ใช่คำเดียวกัน เอชไอวี เป็นไวรัสที่โจมตีระบบภูมิคุ้มกัน ในขณะที่ โรคเอดส์ เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันเสียหายอย่างรุนแรง ซึ่งนำไปสู่การติดเชื้อและมะเร็งที่คุกคามชีวิต ในบทความนี้ เราจะสำรวจไทม์ไลน์สำหรับการลุกลามของเชื้อเอชไอวีไปสู่โรคเอดส์ ตลอดจนอาการ ปัจจัยเสี่ยง และทางเลือกในการรักษาสำหรับทั้งสองอย่าง

นานไหมกว่า ผู้ติด HIV จะกลายเป็นโรคเอดส์

ผู้ติด HIV ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรค

ในส่วนนี้ เราจะให้ภาพรวมของเอชไอวี รวมถึงสาเหตุ การแพร่เชื้อ และปัจจัยเสี่ยง

 • สาเหตุของเชื้อเอชไอวี
  • เชื้อเอชไอวี เกิดจากไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ ซึ่งโจมตีและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง ไวรัสติดต่อผ่านทางของเหลวในร่างกาย เช่น เลือด น้ำอสุจิ ของเหลวในช่องคลอด และน้ำนมแม่
 • การแพร่เชื้อเอชไอวี
  • เชื้อเอชไอวี สามารถติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน การใช้เข็มฉีดยา หรืออุปกรณ์เสพยาอื่นๆ ร่วมกัน หรือจากแม่สู่ลูกระหว่างตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การให้นมบุตร และผ่านการถ่ายเลือดหรือการปลูกถ่ายอวัยวะจากคนที่มีเชื้อเอชไอวี และไม่ได้รับการคัดกรองเชื้อมาก่อน
 • ปัจจัยเสี่ยงของเชื้อเอชไอวี
  • ปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อยที่สุดสำหรับเชื้อเอชไอวี ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันกับคู่นอนที่ติดเชื้อ การใช้เข็มหรืออุปกรณ์ฉีดยาร่วมกัน การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ (STI) และการมีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ

ผู้ติด HIV จะพัฒนาไปสู่โรคเอดส์ได้อย่างไร?

เอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus) เป็นไวรัสที่โจมตีระบบภูมิคุ้มกันซึ่งอาจทำให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์) การติดเชื้อเอชไอวีมีหลายระยะ โดยมีอาการและความรุนแรงแตกต่างกัน ในส่วนนี้ เราจะสำรวจไทม์ไลน์สำหรับการลุกลามของเชื้อเอชไอวีไปสู่โรคเอดส์ รวมถึงระยะต่างๆ ของโรคและอาการที่เกี่ยวข้องกับแต่ละระยะ

ผู้ติด HIV มีระยะของโรคดังนี้

เอชไอวีดำเนินไปใน 4 ระยะ ได้แก่ การติดเชื้อเอชไอวีเฉียบพลัน ระยะแฝงทางคลินิกหรือระยะที่ไม่มีอาการ ระยะอาการและสุดท้ายระยะเอดส์

การติดเชื้อเอชไอวีเฉียบพลัน

ระยะแรกของการติดเชื้อเอชไอวีคือการติดเชื้อเฉียบพลันซึ่งเกิดขึ้นภายใน 2 ถึง 4 สัปดาห์หลังจากสัมผัสกับไวรัสครั้งแรก ในระยะนี้เชื้อไวรัสจะทําซ้ําอย่างรวดเร็วในร่างกาย ทําให้เกิดอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และผื่นคัน บางรายยังอาจพบต่อมน้ำเหลืองโต เจ็บคอ และอาการทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

การติดเชื้อเอชไอวีระยะที่ไม่มีอาการ

หลังจากระยะการติดเชื้อเฉียบพลันไวรัสจะเข้าสู่ระยะฟักตัวทางคลินิกหรือที่เรียกว่าระยะที่ไม่มีอาการ ในระยะนี้เชื้อไวรัสยังคงผลิตซ้ำในระดับต่ำ แต่อาจไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น อ่อนเพลีย หรือต่อมน้ำเหลืองโต หากไม่ได้รับการรักษาระยะนี้อาจกินเวลานานหลายปี

การติดเชื้อเอชไอวีระยะมีอาการ

เมื่อเชื้อเอชไอวียังคงทำลายระบบภูมิคุ้มกัน คนอาจเริ่มมีอาการรุนแรงมากขึ้น เช่น การติดเชื้อซ้ำ ท้องร่วงเรื้อรัง น้ำหนักลด และมีไข้ ระยะนี้เรียกว่าระยะอาการ หรือที่เรียกว่ากลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ (ARC) ผู้ป่วย ARC อาจพัฒนาไปสู่การติดเชื้อฉวยโอกาสเช่นการติดเชื้อ Candida, วัณโรคและ cytomegalovirus

ระยะเอดส์

ขั้นตอนสุดท้ายของการติดเชื้อเอชไอวีเป็นโรคเอดส์ (กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ได้รับ) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงและไม่สามารถต้านทานการติดเชื้อหรือโรคอื่น ๆ ผู้ป่วยโรคเอดส์อาจมีอาการต่างๆ เช่น มีไข้ น้ำหนักลด เหงื่อออกตอนกลางคืน ท้องเสียเรื้อรัง รวมถึงการติดเชื้อฉวยโอกาส เช่น โรคปอดบวม โรคปอดอักเสบ โรคคาร์โบซีซาร์โคมา และโรคท็อกโซพลาสโมซิส เอดส์อาจถึงแก่ชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษา

ผู้ติด HIV จะพัฒนาไปสู่โรคเอดส์ได้อย่างไร

เป็นที่น่าสังเกตว่าความก้าวหน้าของการติดเชื้อเอชไอวีอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย เช่น อายุ สุขภาพโดยรวม และการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ด้วยการรักษาและการดูแลที่เหมาะสม ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจำนวนมากสามารถชะลอหรือป้องกันการพัฒนาของโรคเอดส์และมีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาว

การรักษาเอชไอวีมักจะรวมถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ART) ซึ่งประกอบด้วยการผสมผสานยาที่มุ่งเป้าไปที่ขั้นตอนต่าง ๆ ของวงจรชีวิตของไวรัส ART สามารถช่วยยับยั้งไวรัสลดความเสี่ยงของการติดเชื้อฉวยโอกาสและปรับปรุงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน สิ่งสำคัญสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี คือ การได้รับการรักษาพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ และการยึดมั่นในการรักษาเพื่อควบคุมการติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

การติดเชื้อเอชไอวีจะผ่านไปหลายขั้นตอนโดยมีอาการและความรุนแรงแตกต่างกัน ด้วยการรักษาและการดูแลที่เหมาะสม ผู้ติดเชื้อเอชไอวีจำนวนมากสามารถชะลอหรือป้องกันการพัฒนาของโรคเอดส์และมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและยืนยาว สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ควรได้รับการตรวจอย่างสม่ำเสมอและควรพบแพทย์ที่เหมาะสมเมื่อผลการตรวจเชื้อไวรัสเป็นบวก

ทางเลือกในการรักษาสำหรับ ผู้ติด HIV

ในส่วนนี้ เราจะสำรวจตัวเลือกการรักษาเอชไอวีและโรคเอดส์ รวมถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ART) และการรักษาแบบประคับประคองอื่นๆ

Antiretroviral Therapy (ART)

การรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ART) เป็นการรักษาเบื้องต้นสำหรับการติดเชื้อเอชไอวี (ไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์) ART คือการรวมกันของยาที่ทำงานเพื่อยับยั้งไวรัส ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อฉวยโอกาส และปรับปรุงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ในบทความนี้ เราจะพูดถึงยา ART ประเภทต่างๆ วิธีการทำงาน และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

ประเภทของยา ART

ยา ART แบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม แต่ละประเภทมีเป้าหมายตามระยะต่างๆ ของวงจรชีวิตของไวรัส:

 • สารยับยั้ง Nucleoside reverse transcriptase (NRTIs): ยาเหล่านี้ขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ที่เรียกว่า reverse transcriptase ซึ่ง HIV ใช้ในการจำลองตัวเอง NRTIs รวมถึงยาเช่น zidovudine (AZT), lamivudine (3TC) และ tenofovir disoproxil fumarate (TDF)
 • สารยับยั้งเอนไซม์รีเวิร์สทรานสคริปเทสที่ไม่ใช่นิวคลีโอไซด์ (NNRTIs): ยาเหล่านี้มีเป้าหมายที่เอนไซม์รีเวิร์สทรานสคริปเตสเช่นกัน แต่ด้วยวิธีที่แตกต่างจาก NRTIs NNRTIs รวมถึงยาเช่น efavirenz (EFV) และ nevirapine (NVP)
 • สารยับยั้งโปรตีเอส (PIs): ยาเหล่านี้ขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ที่เรียกว่าโปรตีเอสซึ่งเอชไอวีใช้ในการผลิตอนุภาคไวรัสใหม่ PI ได้แก่ ยาเช่น ritonavir (RTV), atazanavir (ATV) และ darunavir (DRV)
 • สารยับยั้ง Integrase (INSTIs): ยาเหล่านี้ขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ที่เรียกว่า integrase ซึ่ง HIV ใช้เพื่อใส่สารพันธุกรรมเข้าไปใน DNA ของเซลล์เจ้าบ้าน INSTIs รวมถึงยาเช่น raltegravir (RAL), dolutegravir (DTG) และ bictegravir (BIC)
 • สารยับยั้งการเข้า: ยาเหล่านี้ขัดขวางการเข้าสู่เอชไอวีในเซลล์เจ้าบ้าน สารยับยั้งการเข้ารวมถึงยาเช่น maraviroc (MVC) และ enfuvirtide (T-20)

วิธีการทำงานของ ART

ART ทำงานโดยกำหนดเป้าหมายระยะต่างๆ ของวงจรชีวิตของไวรัส ป้องกันไวรัสจากการทำซ้ำและทำลายระบบภูมิคุ้มกัน เมื่อใช้อย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง ART สามารถลดปริมาณไวรัสในเลือด (ปริมาณไวรัส) จนถึงระดับที่ตรวจไม่พบ ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถฟื้นตัวและลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

แม้ว่า ART จะมีประสิทธิภาพสูง แต่ก็ยังสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงที่อาจเป็นเรื่องยากสำหรับบางคนในการจัดการ ผลข้างเคียงที่พบบ่อยของ ART ได้แก่:

 • คลื่นไส้ อาเจียน และท้องร่วง
 • ปวดศีรษะและเหนื่อยล้า
 • ผื่นและคันการเปลี่ยนแปลงของการกระจายไขมันในร่างกาย
 • ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ความเสียหายของตับและไต

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคลที่เริ่มต้น ART เพื่อทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพเพื่อติดตาม ผลข้างเคียงและปรับสูตรการรักษาได้ตามต้องการ

การปฏิบัติตาม ART

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วย ART จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง การปฏิบัติตาม ART หมายถึงการรับประทานยาตามที่กำหนดในเวลาที่เหมาะสมและในปริมาณที่ถูกต้อง การปฏิบัติตาม ART ที่ไม่ดีอาจนำไปสู่ความล้มเหลวในการรักษา การพัฒนาสายพันธุ์ไวรัสที่ดื้อยา และความก้าวหน้าของโรค

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตาม ART ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอาจแนะนำกลยุทธ์ต่างๆ เช่น: การใช้กล่องยาหรือสัญญาณเตือนเพื่อเตือนให้บุคคลใช้ยาของตนลดความซับซ้อนของสูตรการรักษาเพื่อลดภาระการใช้ยา ให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของการปฏิบัติตามให้การสนับสนุนและทรัพยากรเพื่อจัดการกับอุปสรรคในการปฏิบัติตาม เช่นความกังวลทางการเงินหรือผลข้างเคียงของยา

การบำบัดตามอาการอื่นๆ ที่เกิดขึ้น

นอกจาก ART แล้ว ยังมีการรักษาแบบประคับประคองอื่นๆ ที่สามารถช่วยจัดการกับอาการและภาวะแทรกซ้อนของเอชไอวีและโรคเอดส์ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงยาเพื่อป้องกันหรือรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส การสนับสนุนทางโภชนาการ และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต

การป้องกันเอชไอวี และเอดส์

การป้องกันเอชไอวีและเอดส์

 • การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
  • หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี คือการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ซึ่งอาจรวมถึงการใช้ถุงยางอนามัยในช่องคลอด ทวารหนัก และออรัลเซ็กซ์อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง รวมถึงการเข้ารับการตรวจเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ
 • งดใช้เข็มฉีดยาที่ไม่สะอาด
  • ห้ามใช้เข็มฉีดยาหรืออุปกรณ์เสพยาร่วมกับผู้อื่นโดยเด็ดขาด หรือเลือกใช้เข็มฉีดยาที่ได้รับการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว เพราะเอชไอวีสามารถติดต่อผ่านเลือดจากเข็มฉีดยาได้หากผู้นั้นมีเชื้อ
 • การป้องกันก่อนการสัมผัส (PrEP)
  • ยา PrEP เป็นยาที่สามารถรับประทานได้ทุกวัน และช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ HIV โดยส่วนใหญ่มักถูกใช้โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เช่น ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่ติดเชื้อโดยไม่ป้องกันหรือเสพยา

อ่านบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รักษาซิฟิลิส หายขาดไหม?

ออรัลเซ็กส์ ติดเชื้อ HIV ได้จริงหรือ!?

โดยสรุป เอชไอวีและเอดส์เป็นภาวะร้ายแรงที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์โดยด่วน แม้ว่าในขณะนี้ยังไม่มีวิธีรักษาเอชไอวี แต่ก็มีการรักษาที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถช่วยชะลอการดำเนินของโรคและปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้ การดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี เช่น การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และรับการตรวจเลือดอย่างสม่ำเสมอ เราสามารถช่วยลดผลกระทบของไวรัสเอชไอวีต่อชุมชนของเราได้อย่างยั่งยืนครับ