ทาน PrEP ดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหม?

ทาน PrEP ดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหม?

ยาเพร็พ หรือ PrEP (Pre-exposure prophylaxis) คือ ยาต้านไวรัสเอชไอวีสำหรับผู้ที่ไม่มีเชื้อ ใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น กลุ่มชายรักชาย สาวประเภทสอง หรือผู้ที่มีพฤติกรรมการเปลี่ยนคู่นอนบ่อย คู่นอนมีเชื้อเอชไอวี เป็นต้น โดยจากการศึกษาวิจัยพบว่าการใช้ยาเพร็พ PrEP สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากกว่า 90%

ยาเพร็พ PrEP รับประทานอย่างไร?

  • ทานยาเพร็พ วันละ 1 เม็ด ต้องทานยาให้ตรงเวลาเดิมของทุกวัน 
  • ต้องทานอย่างน้อย 7 วันก่อนมีเพศสัมพันธ์
  • กรณีทานยาอื่นเป็นประจำอยู่ก่อนแล้ว ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบ
  • ไม่ควรทานยาเพร็พ 2 เม็ดในวันเดียว หากลืมทานยา ให้ทานเม็ดที่ลืมเมื่อนึกขึ้นได้ทันที แต่ถ้าใกล้เวลาทานเม็ดต่อไปแล้วให้ทานยาเม็ดถัดไปตามปกติ
  • อาจมีอาการข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ น้ำหนักลด 
  • ยังคงต้องสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ

ทาน PrEP สามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหม?

ปกติเวลาแพทย์จ่ายยา PrEP ให้คนไข้ แพทย์จะแนะนำเรื่องการทานแอลกอฮอล์อยู่บ่อย ๆ แต่สาเหตุไม่ใช่ว่าทานไม่ได้แต่อย่างใด เพราะ แอลกอฮอล์ไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพยาแม้แต่น้อย แต่ที่แพทย์กังวลจะเป็นการอาเจียนของคนไข้เวลาทานแอลกอฮอล์มากกว่า หากอาเจียนออกมาก็จะเทียบเท่าการไม่ได้ทานยาเลยเพราะยาจะออกมากับการอาเจียนครั้งนั้น ๆ หมดแล้ว และส่วนมากเวลาคนไข้อาเจียนก็จะไม่อยู่ในสถานะที่สามารถกลับมาทานยาซ้ำได้เพราะขาดสติจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ ก็เลยทำให้คน ๆ นั้นมีความเสี่ยงรับเชื้อเอชไอวีไปโดยปริยาย ฉะนั้นเพื่อป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ แพทย์เลยไม่แนะนำให้ทานยา PrEP ร่วมกับแอลกอฮอล์ หรือ ถ้าจะทานก็ควรทานยาก่อนแอลกอฮอล์ประมาณ 4 ชั่วโมงเพื่อให้ยาดูดซึมเข้าไปก่อน

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องที่นี่