เทคนิคการทานยาต้าน..ไม่ให้พลาด!!

เทคนิคการทานยาต้าน..ไม่ให้พลาด!!

สิ่งสำคัญของการทาน ยาต้านไวรัส เอชไอวีอย่างหนึ่งคือการ ทานยาให้ตรงเวลา แต่ด้วยสาเหตุที่ทุกคนมีกิจวัตรประจำวันไม่เหมือนกัน บางคนก็มีงานรัดตัว บางคนก็ตื่น-นอนไม่ตรงเวลา หรือบางคนก็มีเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถทานยาตรงเวลาได้ในบางวัน เหตุผลเหล่านี้ทำให้บางครั้งการทานยาให้ตรงเวลาอาจเป็นเรื่องยากได้ แต่เรื่องพวกนี้สามารถแก้ได้ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้

ปรึกษาแพทย์ผู้จ่ายยาเพื่อวางแผนการทานยา

วิธีนี้จะทำให้สามารถวางแผนการทานยาได้อย่างถูกต้อง ถึงแม้จะมีการทานเลยเวลาหรือก่อนเวลาในบางวัน แต่ถ้าอยู่ในคำแนะนำของแพทย์ก็ถือว่าไม่ต้องกังวลเพราะแพทย์จะช่วยแนะนำได้หากต้องมีการเปลี่ยนเวลาทานยาในวันใดวันหนึ่ง

ตั้งนาฬิกาปลุก

หากวางแผนเรื่องเวลาเรียบร้อยแล้ว สิ่งถัดมาที่ต้องทำคือการทานยาให้ตรงเวลาทุกวัน ซึ่งการตั้งนาฬิกาปลุกจะทำให้คุณรู้ตัวเมื่อถึงเวลาที่ต้องทานยา และเป็นการกันลืมได้ด้วย

วางยาไว้ในจุดที่เห็นได้ง่าย

ตัวเลือกก็จะมีหลายที่เช่น ใกล้ห้องน้ำสำหรับเวลาล้างหน้า/แปรงฟันตอนเช้า หรือไว้หัวเตียงเวลาทานก่อนนอนก็ได้ นอกจากนี้การทานยาเมื่อทำไประยะหนึ่งแล้ว ร่างกายจะจำได้ว่าเป็นกิจวัตรประจำวัน เมื่อทานไปนาน ๆ เข้าคุณอาจไม่ต้องตั้งแจ้งเตือนเลยก็ได้

ข้อควรปฏิบัติในการรับประทานยาต้าน HIV

  • รับประทานยาตามที่กำหนด ตรงเวลา และทุกวัน
  • อย่าเปลี่ยนยาด้วยตนเอง โดยไม่ปรึกษาแพทย์
  • หากจะใช้ยาอื่นนอกเหนือที่แพทย์สั่ง ควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนทุกครั้ง
  • ควรรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ หากหยุดยาระยะหนึ่งแล้วมารับประทานต่อ ก็อาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยา การรักษาจะยิ่งยากมากขึ้น
  • ถ้าพบว่าปฏิบัติตามแผนการรักษาได้ยาก ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อค้นหาแนวทางการรักษาใหม่ที่เหมาะสม
  • ยาต้าน HIV ใช้สำหรับผู้ที่ตรวจเอชไอวีแล้วผลเลือดบวกเท่านั้น และไม่ควรแบ่งยาให้คนอื่นทาน

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องที่นี่