Site icon STI CENTER

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาเป๊ป (PEP) เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพสูงสุด

ยาต้านไวรัสเอชไอวี (Exposure prophylaxis) เป็นยาที่กินเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงโรคอื่น โดยก่อนการรับยาต้องมีการประเมินความเสี่ยงจากประวัติของคนไข้ว่าตรงตามเงื่อนไขการรับยาหรือไม่ และยาในกลุ่มนี้ต้องพิจารณาจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น ซึ่งยาต้านไวรัสเอชไอวี มีการใช้ใน 2 ลักษณะ คือ ช่วงก่อน หรือหลังจากมีการสัมผัสเชื้อเอชไอวี  โดยยาที่กินเพื่อลดความเสี่ยงก่อนการติดเชื้อเอชไอวี เรียกว่า ยาเพร็พ (PrEP) และยาที่กินเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีหลังจากสัมผัสเชื้อ เรียกว่า ยาเป๊ป (PEP)

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาเป๊ป

ยาเป๊ป

ยาเป๊ป (PEP ย่อมาจาก post-exposure prophylaxis)  คือ ยาต้านไวรัสฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่เพิ่งสัมผัสเชื้อ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ สำหรับผู้ไม่ติดเชื้อที่บังเอิญหรือมีความจำเป็น หรือไม่ตั้งใจแต่ไปสัมผัสเชื้อเอชไอวี มาแล้ว โดยต้องกินยาต้านให้เร็วที่สุดหลังสัมผัสเชื้อ เพราะการติดเชื้อเอชไอวีจะเกิดอยู่เฉพาะที่ในตอนแรก โดยการติดเชื้อทั่วร่างกายจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-3 วันหลังการสัมผัส ซึ่งต้องกินยาเป็นเวลา 28 วัน ทำให้มีโอกาสที่เชื้อจะไม่กระจายสู่ร่างกายได้

ความสำคัญของการกินยาเป๊ป 

การกินยาเป๊ป จำเป็นต้องกินให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ คือ ต้องกินภายในเวลา 72 ชั่วโมง  และจะต้องกินอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 28 วัน

 ใครบ้างที่ควรได้รับยาเป๊ป

ขั้นตอนการรับยาเป๊ป 

หากคุณมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อเอชไอวี  ก่อนที่ผู้รับบริการจะรับยาเป็ป ต้องทำการปรึกษาแพทย์ก่อน โดย

ยาเป๊ป (PEP) รับได้ที่ไหน

การรับยา PEP สามารถเข้ารับบริการได้ตามสถานบริการของรัฐ เอกชน หรือคลินิกเฉพาะทางที่มีแพทย์ประจำ เนื่องจากการรับยาต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของแพทย์ และจำเป็นจะต้องมีการตรวจเลือดทุกครั้งที่รับยา เพื่อความปลอดภัย และลดผลข้างเคียงที่อาจจะตามมาได้หลังจากการรับยา ซึ่ง ราคายาเป๊ป มีหลายราคาขึ้นอยู่กับชนิดของยา จำนวนบรรจุ  เช่น ยาเป๊ป  (30 tablets) ซึ่งราคาเฉลี่ยอยู่ที่  1,200- 20,000 บาท 

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติม

ยาเป๊ปเป็นยาที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหลังจากสัมผัสเชื้อมาแล้ว แต่ไม่ใช่ยาป้องกันได้ 100%  ผู้ใช้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาเพื่อประเมินความเสี่ยง ผลข้างเคียง และควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสม และปลอดภัยสำหรับสุขภาพของคุณ.

Exit mobile version