ป้องกัน HIV ด้วยการกินเพร็พถูกวิธี

การกินเพร็พเพื่อ ป้องกัน HIV หรือการกินยาป้องกันโรคก่อนสัมผัสเชื้อ (PrEP) อย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี PrEP เป็นสูตรยาที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานยาเม็ดรายวัน ที่มียาต้านไวรัสร่วมกัน เมื่อรับประทานตามที่กําหนด PrEP สามารถลดความเสี่ยงในการรับเชื้อเอชไอวีระหว่างมีเพศสัมพันธ์ หรือการใช้เข็มฉีดยาได้อย่างมาก และจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามตารางการใช้ยาที่แพทย์แนะนํา และไม่ขาดยาเพื่อผลประโยชน์ในการ ป้องกัน HIV การตรวจหาเชื้อเป็นประจําก็มีความสําคัญด้วยเช่นกัน แม้ในขณะที่ใช้ PrEP อยู่เพื่อให้แน่ใจว่าจะตรวจพบได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และดําเนินการทางการแพทย์ทันทีหากจําเป็น ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดและรักษาการสื่อสารอย่างเปิดเผยกับแพทย์ คนๆ นั้นจะสามารถควบคุมและป้องกันตนเองจากการแพร่เชื้อเอชไอวีได้

กินเพร็พให้ถูกวิธี ป้องกัน HIV ได้หายห่วง

ทําความเข้าใจเกี่ยวกับยาเพร็พ ป้องกัน HIV

ยาเพร็พ หรือ PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) หมายถึง วิธีการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวีในบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัส มันเกี่ยวข้องกับการกินยาเพร็พทุกวัน เพื่อป้องกันเอชไอวีก่อนที่จะมีความเสี่ยง ต่อไปนี้เป็นข้อมูลสําคัญที่จะช่วยให้คุณเข้าใจยาเพร็พอย่างถ่องแท้:

 • วัตถุประสงค์: วัตถุประสงค์หลักของ PrEP คือ การลดความเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวีในบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง เช่น การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันกับคู่นอนหลายคน หรือการฉีดสารเสพติดโดยใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
 • ยาที่ได้รับการอนุมัติ: PrEP ส่วนใหญ่มักมีส่วนผสมของตัวยา Emtricitabine และ Tenofovir Disoproxil Fumarate)หรือ Emtricitabine และ Tenofoviralafenamide ซึ่งกลุ่มยาพวกนี้ใช้เป็นยาต้านไวรัสสำหรับใช้รักษาเอชไอวีได้ด้วย
 • ประสิทธิผล: เมื่อรับประทานยาเพร็พอย่างสม่ำเสมอตามที่แพทย์กําหนดไว้ จะเกิดประสิทธิภาพสูงในการป้องกันเอชไอวีการศึกษาพบว่าการกินยาเพร็พทุกวัน จะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีได้มากกว่า 90% แต่เพร็พไม่ได้ให้การป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ
 • การใช้งาน: โดยทั่วไปแล้ว ยาเพร็พจะแนะนําให้ใช้กับคนที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งอาจรวมถึงผู้ที่คู่ผลเลือดต่าง (ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งติดเชื้อเอชไอวี) คนที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันกับคู่นอนหลายคน คนที่ฉีดสารเสพติด ด้วยเข็มฉีดยาซึ่งแพทย์จะประเมินความเสี่ยงของแต่ละบุคคล และพิจารณาว่าเพร็พเหมาะสมกับพวกเขาหรือไม่
 • การสั่งจ่ายยาและติดตามผล: ยาเพร็พจะต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ หรือได้รับการปรึกษาแพทย์มาแล้วเท่านั้น เนื่องจากก่อนการจ่ายยา แพทย์จะทำการประเมิน สถานะเอชไอวีของแต่ละบุคคล และทําการตรวจเลือดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ติดเชื้อเอชไอวีอยู่ก่อนแล้ว และหลังการทานยาไปสักระยะจะมีการนัดตรวจติดตามผลเป็นประจํา เพื่อตรวจสอบสุขภาพโดยรวม ผลเลือดของผู้กินยา และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
 • ผลข้างเคียงของยา: PrEP มีความปลอดภัยและได้รับการยอมรับจากวงการแพทย์ อย่างไรก็ตาม บางคนอาจพบผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ หรือรู้สึกไม่สบายในทางเดินอาหาร ผลข้างเคียงเหล่านี้มักจะบรรเทาลงหลังจากใช้ยาอย่างต่อเนื่องประมาณ 2-3 สัปดาห์แรก
 • ข้อควรพิจารณาอื่นๆ: PrEP ควรกินอย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อรักษาประสิทธิภาพ สิ่งสําคัญคือ ต้องฝึกฝนพฤติกรรมที่ปลอดภัยต่อไป เช่น การใช้ถุงยางอนามัย และได้รับการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอเพราะยา PrEP ไม่ได้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 
การกินยาเพร็พอย่างถูกต้องเพื่อ ป้องกัน HIV

การกินยาเพร็พอย่างถูกต้องเพื่อ ป้องกัน HIV

การใช้ยา PrEP อย่างถูกต้อง เป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพในการป้องกันเอชไอวี ต่อไปนี้เป็นประเด็นสําคัญบางประการที่ควรพิจารณา เพื่อรับยาอย่างถูกต้อง:

 • ใบสั่งยาและคําแนะนําทางการแพทย์: PrEP ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์เนื่องจากมีความจําเป็นต้องปรึกษากับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับยาต้านและการป้องกันไวรัสเอชไอวี พวกเขาจะประเมินปัจจัยเสี่ยงของคุณ ทําการตรวจที่จําเป็นและให้คำแนะนําเกี่ยวกับการใช้กินเพร็พอย่างถูกวิธี
 • การปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์: การปฏิบัติตามข้อกําหนดของแพทย์ในการกินเพร็พอย่างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งสําคัญการกินยาทุกวัน ไม่ขาดยา และกินยาตรงต่อเวลาในแต่ละวัน เพื่อให้แน่ใจว่ามีระดับยาเพียงพอในร่างกายของคุณเพื่อป้องกันเอชไอวี
 • ทำเป็นกิจวัตร: รวมการกินยา PrEP เข้ากับกิจวัตรประจําวันของคุณ เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดการกินยาหรือสามารถตั้งการแจ้งเตือน หรือตั้งนาฬิกาปลุกในมือถือ หรือกล่องเก็บยาที่ช่วยให้คุณจําได้ว่าต้องกินยาเพร็พ
 • ใช้เพร็พร่วมกับถุงยางอนามัย: ถึงแม้เพร็พจะสามารถป้องกันเอชไอวีได้ แต่หากใช้ร่วมกับการสวมถุงยางอนามัยด้วยจะช่วยป้องกันเพิ่มขึ้นอีกได้อย่างมั่นใจ เพราะถุงยางอนามัยจะช่วยป้องกันกามโรคอื่นๆ ที่เพร็พไม่อาจป้องกันได้
 • การติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ: ติดตามผลกับแพทย์ของคุณอย่างสม่ำเสมอตามคําแนะนํา ซึ่งรวมถึงการตรวจหาเชื้อ เอชไอวีเป็นประจําทุกๆ 3-6 เดือน เพื่อยืนยันว่าคุณปลอดเชื้อจริงๆ และคอยติดตามผลข้างเคียง หรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากกินยาไปได้สักพัก

ทำอย่างไรถึงจะกินเพร็พตรงเวลาทุกวัน?

การกินยาเพร็พให้ตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการรักษาที่เหมาะสม และเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณกินยาตามกำหนดเวลา:

 • ตั้งการเตือน: ใช้การเตือน แอพมือถือ หรือบริการเตือนการกินยาเพื่อรับการแจ้งเตือนเป็นประจำเกี่ยวกับเวลาที่ต้องกินยา ตั้งการเตือนสำหรับเวลาเฉพาะที่คุณต้องรับประทานยาแต่ละครั้ง
 • สร้างกิจวัตรประจำวัน: สร้างกิจวัตรประจำวันที่สม่ำเสมอสำหรับการรับประทานยาของคุณ เชื่อมโยงกับกิจกรรมปกติ เช่น การแปรงฟันหรือรับประทานอาหาร วิธีนี้จะช่วยให้คุณจำได้ว่าต้องรับประทานยาในเวลาเดียวกันในแต่ละวัน
 • ใช้ที่จัดยา: ลงทุนในที่จัดยาหรือตู้จ่ายยาที่มีช่องสำหรับแต่ละวันในสัปดาห์ เติมช่องไว้ล่วงหน้าในช่วงต้นสัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีปริมาณที่ถูกต้องสำหรับแต่ละวัน
 • เก็บยาให้มองเห็นได้: เก็บยาของคุณในที่ที่มองเห็นได้ เช่น บนโต๊ะข้างเตียงหรือใกล้แปรงสีฟัน การดูเป็นประจำจะเป็นเครื่องเตือนใจให้นำไปใช้
 • ให้ผู้อื่นมีส่วนร่วม: แจ้งสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือผู้ดูแลเกี่ยวกับตารางการใช้ยาของคุณ ขอให้พวกเขาเตือนคุณเมื่อถึงเวลากินยาหากคุณลืม
 • ใช้เทคโนโลยี: ใช้ตัวช่วยทางเทคโนโลยีต่างๆ เช่น แอพสมาร์ทโฟนหรือขวดยาอัจฉริยะที่ติดตามตารางการใช้ยาของคุณและส่งการเตือน แอพบางตัวอนุญาตให้คุณติดตามประวัติการใช้ยาและจัดทำรายงานการปฏิบัติตาม
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาของคุณ
  • ทำความคุ้นเคยกับวัตถุประสงค์ของยาแต่ละชนิด ขนาดยา และคำแนะนำเฉพาะจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ การรู้ถึงความสำคัญของยาแต่ละชนิดจะกระตุ้นให้คุณใช้ยาตามที่กำหนด
 • พกอุปกรณ์พกพาติดตัวไปด้วย: หากคุณต้องออกจากบ้านบ่อยๆ ให้เก็บยาไว้เล็กน้อยในกล่องยาพกพาหรือภาชนะเล็กๆ ด้วยวิธีนี้ คุณจะมียาพร้อมใช้แม้ในขณะเดินทาง
 • สื่อสารกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ
  • หากคุณมีปัญหาในการปฏิบัติตามตารางการใช้ยา ให้หารือเกี่ยวกับข้อกังวลของคุณกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ พวกเขาอาจสามารถแนะนำตารางการจ่ายยาทางเลือกหรือให้การสนับสนุนเพิ่มเติมได้ จัดระเบียบอยู่เสมอ: จดบันทึกยาที่คุณกำลังรับประทาน รวมถึงชื่อ ยา และตารางเวลา สิ่งนี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบและหลีกเลี่ยงความสับสน

“ค้นพบว่าการใช้ยาเพร็พ (PrEP) อย่างถูกต้อง
สามารถป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีได้อย่างมีนัยสำคัญ
เพื่อปกป้องสุขภาพทางเพศที่ดีของคุณ”

อ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ตรวจเลือดก่อนแต่งงาน มีข้อดีอย่างไร?

นานไหมกว่า ผู้ติด HIV จะกลายเป็นโรคเอดส์?

การกินยาเพร็พ (PrEP) สำหรับการป้องกัน HIV อย่างสม่ำเสมอตามที่แพทย์กําหนด เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี เมื่อใช้อย่างถูกต้องดังที่กล่าวมาข้างต้น เพร็พสามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวีได้มากกว่า 90% เลยทีเดียว แต่จะต้องเป็นการกินยาทุกวัน และติดตามการเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจํา เนื่องจากผู้ที่กินยาเพร็พ คือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวีเป็นหลัก และจำเป็นจะต้องปรึกษากับแพทย์ ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ อย่างสม่ำเสมอเพราะเพร็พไม่สามารถช่วยป้องกันตรงนี้ได้ จึงควรใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าช่องทางใดก็ตาม การกินเพร็พให้ถูกวิธีช่วยให้ทุกคนสามารถปกป้องสุขภาพของตนเอง และป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีไปสู่คู่นอนได้ครับ