การวินิจฉัยโรคหนองใน

การวินิจฉัยโรคหนองใน

โรคหนองใน สามารถวินิจฉัยได้หลากหลายวิธี โดยส่วนใหญ่จะใช้สำลีป้ายเก็บตัวอย่างเชื้อจากบริเวณที่อาจมีการติดเชื้อเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่างนั้นใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีและไม่ทำให้รู้สึกเจ็บ อย่างไรก็ตาม การวินิจฉัยโรคหนองใน ในเพศชายและเพศหญิง อาจมีข้อแตกต่างกัน

การวินิจฉัยในเพศชาย

เพศชายมักใช้ การตรวจปัสสาวะ หรือเก็บตัวอย่างจากของเหลวที่ถูกขับออกมาจากปลายอวัยวะเพศ ซึ่งผู้ป่วยต้องไม่ปัสสาวะเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนหน้าการเก็บตัวอย่าง เนื่องจากการปัสสาวะจะไปล้างเชื้อแบคทีเรียโรคหนองในแท้ ส่งผลต่อความแม่นยำของการวินิจฉัยโรค

การวินิจฉัยในเพศหญิง

แพทย์หรือพยาบาลมักจะ ใช้สำลีป้ายเก็บตัวอย่าง จากช่องคลอดหรือปากมดลูกระหว่างที่ตรวจภายใน หรือบางกรณีก็อาจมีการเก็บตัวอย่างจากบริเวณท่อปัสสาวะด้วย ทั้งนี้ผู้ป่วยจะขอเก็บตัวอย่างจากภายในช่องคลอดด้วยสำลีหรือผ้าอนามัยแบบสอดด้วยตนเองก็ได้ แต่การตรวจโรคหนองในแท้ในเพศหญิงจะไม่ตรวจโดยเก็บตัวอย่างปัสสาวะเหมือนการตรวจในเพศชาย

โรคหนองในที่ติดเชื้อบริเวณอื่น ๆ

โรคหนองในที่ติดเชื้อบริเวณอื่น ๆ

โรคหนองในที่ติดเชื้อบริเวณอื่น ๆนอกเหนือจากอวัยวะเพศ เช่น ลำคอหรือทวารหนัก แพทย์หรือพยาบาลจะใช้สำลีป้ายเก็บตัวอย่างจากบริเวณเหล่านี้ และหากผู้ป่วยมีเยื่อบุตาอักเสบ เช่น ตาแดง อักเสบ หรือมีของเหลวไหลออกจากตาก็อาจมีการเก็บตัวอย่างจากของเหลวนี้ส่งตรวจด้วย ไม่เหมือนกับการตรวจเอชไอวีที่เจาะเพียงเลือดก็รู้ผลที่แน่นอน
#โรคหนองใน #หนองใน #โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องที่นี่